Biodiversitet.

Læserbrev:

Biodiversitet

Peter Kofod Kristensen, forstkandidat ved Ørsted, skrev den 22/8 i Nordvestnyt, at den flis som Ørsted bruger er træ der ikke er fældet, det er resttræ, ” toppe, grene, savsmuld og skæve eller syge træer”. Danmarks Naturfredningsforening oplyser, at medregnes den CO2 der afgives fra afbrænding af træflis, ville vores samlede CO2-udledning stige med ca. 20 %. Biomasse er ikke vedvarende energi, det er fornybar energi.

Men det kunne være interessant at se konkret dokumentation for, at Ørsted kun bruger resttræ - ”toppe, grene, savsmuld og skæve eller syge træer”.  Kraftvarmeproduktion ved afbrænding af træ er ikke belagt med afgifter. Derved bliver træ ofte den billigste løsning. Ægte grøn vedvarende løsning er bl.a. varmepumper der producerer varme fra fx vindmøllestrøm. Dødt træ i skovene gavner biodiversiteten. Der bliver mangel på gammel skov, en mangel der truer mange skovlevende arter med udryddelse, både pattedyr, fugle, insekter, svampe og larver.

Niels Erik Danielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem

Del