Billedserie: Valgkampens vigtigste møde

”Der er mange gode tanker om folkeskolen, og tænk hvis de holder det"

Billedserie: Valgkampens vigtigste møde Politikere debatterede folkeskolen tirsdag aften ved en valgcafé som Kalundborg Lærerkreds var vært for. Foto: Jens Nielsen

Tekst og foto af Jens Nielsen

Kalundborg Lærerkreds havde tirsdag aften inviteret til valgcafé på Nyrupskolen hvor emner som bl.a. arbejdsmiljø, nedslidte skoler og kortere skoledage blev debatteret.

”Det her er valgkampens vigtigste møde om kommunens vigtigste kernområde, folkeskolen,” sagde Lone Varming, formand for Kalundborg Lærerkreds, da hun tirsdag aften bød velkommen til ni politikere til lærerkredsens valgcafé, hvor forældre og lærere var mødt op for at høre politikernes mening om folkeskolen, som har været et af valgkampens mest debatterede emner.

De ni politikere fik hver tre minutter til at fremføre deres mening til ændringer og forbedringer, og Peter Jacobsen (DF) lagde for og sagde,

”Vi er klar til at gå langt på det her område, vi skal se på de ydre rammer, nogle af vores skoler ligner noget fra det gamle Østtyskland, det skaber ikke meget trivsel, det kan vi ikke være bekendt.”

Peter Jacobsen mente også at skoledagene skal være kortere, et emne som gik igen blandt flere af politikerne, og så mente han, at Kalundborg Kommune skal sørge for morgenmad og frokost til eleverne.

Henriette Ergemann (NB) mener, at folkeskolen skal sættes fri hvor den enkelte skole selv bestemmer, og der skal være ordentlige arbejdsforhold for at fastholde lærerne, og så skal der tilbydes lektiehjælp til de børn med største udfordringer.

Thomas M.Hiorth (SF) havde fokus på at få lavet en arbejdstidsaftale med lærerne, og de fysiske rammer skal gøres bedre.

”Gørlev Skole brugte Få det fikset puljen på at få lavet nye toiletter, det er ikke det som puljen skal bruges til.”

”Der er ikke tvivl om, at det er et område hvor det kunne gå bedre, og det er ikke nogen hemmelighed, at det er et område hvor vi har været forholdsvis uenige i kommunalbestyrelsen og så har kommunens ledelse været for dårlige til at få lavet en arbejdstidsaftale med lærerne. Vi har en udfordring ikke mindst med elevernes socioøkonomiske forhold,” sagde Niels Erik Danielsen (Ø)

Tina Beck-Nilsson (S) mente, at der skal være kortere skoledage, en ordentlig arbejdstidsaftale og at der skal være en ordentlig trivsel, ellers lærer man ikke noget, og så skal der laves en renoveringsplan for skolerne.

”Folkeskolen i Kalundborg har sejlet rundt i alt for mange år med dårlige resultater til følge, det er ikke lærernes skyld, men de dårlige arbejdsforhold, jeg mener blå blok har siddet på hænderne,” mente Gert Larsen, Demokratisk Fællesliste.

Hans Munk (B) fortalte, at 28.000 lærere på landsplan har forladt jobbet og dem skal man prøve at få tilbage, for der skal flere uddannede lærere til, for at løfte folkeskolen. Hans Munk var også fortaler for en arbejdstidsaftale og for to-lærer ordningen, og så skal der være bedre fysiske rammer for eleverne.

Jesper Hansen (C) var af den opfattelse, at der skal være færre vikarer, mere efteruddannelse, der skal laves en arbejdstidsaftale, og at man skal have folk udefra til at se på folkeskolen i Kalundborg Kommune.

Formand for børn- og familieudvalget, Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) var den sidste som fik ordet.

”Det er de faglige resultater som rører mange, og jeg vil sige at resultaterne er blevet bedre de seneste år og det er lærernes fortjeneste, men vi har en socioøkonomisk udfordring og det skal ikke komme skolerne til last.

”Der er mange gode tanker om folkeskolen, og tænk hvis de holder det,” sagde Karen Sørensen, tidligere lærerkredsformand, som var ordstyrer til tirsdagens debat om folkeskolen.

Efterfølgende blev politikere og tilhørere blandet ved caféborde hvor emner som faglig og trivsel, Rekruttering og fastholdelse af uddannede lærere og Anlægsforslag og ønsker, blev debatteret

Del