Billedserie: Skraldefest på genbrugspladsen

Klunseri er normalvis ulovligt på genbrugspladserne, men tirsdag eftermiddag blev der fisket mange gode sager op af de mange containere på genbrugspladsen i Kalundborg.

Billedserie: Skraldefest på genbrugspladsen
Tirsdag var der inviteret til 'skraldefest' på genbrugspladsen i Kalundborg. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Der var inviteret til skraldefest på genbrugspladsen i Kalundborg, tirsdag sidst på dagen. Her kunne alle komme forbi og kikke i containerne og tage det, de kunne bruge, helt uden nogen løftede pegefingre, og det var der en del som benyttede sig af.

Argo, affaldsselskabet bag genbrugspladserne i Kalundborg Kommune, havde tirsdag inviteret til skraldefest på genbrugspladsen i Kalundborg og den invitation var der en del som havde taget imod.

Da klokken var 17, var der hurtigt folk alle vegne, især garagen for ’direkte genbrug, var meget populær og der blev fundet mange brugbare ting som blev båret ud i bilerne.

Personalet på genbrugspladsen havde nemlig op til ’skraldefesten’ taget en del effekter fra som sagtens kunne få et nyt liv hos andre borgere, bl.a. et helt kaffestel, et fladskærms-tv, legetøj og møbler.

Klunseri er normalvis ulovligt på genbrugspladserne, men tirsdag eftermiddag blev der fisket mange gode sager op af de mange containere på genbrugspladsen i Kalundborg.

Grunden til, at man som borger ikke bare kan tage hvad man har lyst til når genbrugspladsen besøges, er for at sikre borgere og personale mod uheld.

Det var første gang, at der var inviteret til Skraldefest i Kalundborg og muligheden byder sig igen den 5. december men allerede den 4. oktober er der Skraldefest på genbrugspladsen i Gørlev.

Fokus på direkte genbrug

Ved at inspirere Skraldefestens deltagere til at give hinandens affald en ny chance, forsøger ARGO at sætte fokus på direkte genbrug. Det er et tema, som gentagne gange dukker på i ARGOs daglige arbejde med affaldshåndtering, hvor missionen er at udnytte alt det affald, som ender i ARGOs hænder på den mest ansvarlige og bæredygtige måde.

Som ét af de øverste punkter for, hvordan affald håndteres optimalt, står direkte genbrug. Ved at give borgerne mulighed for at fiske affald op fra genbrugspladsens containere, sænkes mængden af affald, der sendes videre til genanvendelse imens genbrugsprocenten stiger.  

Fakta om ARGO

ARGO er et affalds- og energiselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner, bl.a. Kalundborg. Der arbejdes efter prioriteringen: Genbrug før genanvendelse før energiudnyttelse før deponering. Mest muligt affald skal genbruges og genanvendes og energiudnyttelsen skal ske miljømæssigt forsvarligt og med størst muligt udbytte i form af el og fjernvarme. ARGO har cirka 170 medarbejdere fordelt på forretningsområderne, genbrugspladser (genanvendelse), genbrugsbutikker, kraftvarmeværk, deponi & administration. 

Del