Billedserie: En helt ny havn

Hvor bådene før blev fortøjet mellem broen og en pæl ude i vandet, skal bådene fremover fortøjes til en flydende bom som ligger i vandet og det har krævet en vis tilvænning. 

Billedserie: En helt ny havn

Af Jens Nielsen

Renoveringen af den gamle vesthavn er nu så langt, at bådejerne er ’flyttet ind’ med deres både. Tidligere blev bådene fortøjet mellem broen og en pæl ude i vandet, nu skal bådene fremover fortøjes til en flydende bom som ligger i vandet, og det har krævet noget tilvænning.

Det store projekt har omfatter opførelsen af de ydre værker i form af en fornyelse af de eksisterende broer og estakader og etablering af en ny Skibbro, samt en bølgeskærm ud for den nye indsejling til havnebassinet.

Arbejdet har været i gang siden sommeren sidste år og nu er er bådejerne ’flyttet ind’.

Hvor bådene før blev fortøjet mellem broen og en pæl ude i vandet, skal bådene fremover fortøjes til en flydende bom som ligger i vandet.

De flydende bomme er i forskellige længder, lige fra 6 til 12 meter og fordelen er, at det nu er muligt for bådejerne at gå ud på siden af deres både, så det er slut med at fortøje til en pæl i havnebassinet.

Men der har været delte meninger om de nye bomme og måden som bådene nu skal fortøjes på.

”Det er en ny måde at fortøje sin båd på og det skal man selvfølgelig lige vænne sig til. Det er fremtidens broer, og selv om der har været kritik så har vi faktisk også haft mange positive henvendelser,” fortæller havnefoged i Kalundborg Kommune, Michael Høy, og fortsætter, ”i Sverige er de rigtigt mange steder og det er fremtidens havn eftersom det bliver mere vanskeligt at skaffe pæle da man ikke længere må bruge trykimprægneret pæle, de indeholder for mange giftstoffer.”

Lige nu arbejder entreprenøren på at færdiggøre den nye Skibbro og der arbejdes også med etablering af en bølgebryder lige uden for indsejlingen til den nu renoverede vesthavn.

”Vi regner med at entreprenøren er helt færdig midt i september,” fortæller Michael Høy.

Der er i alt lige godt 100 bådpladser tilsammen på Langebro og estakatet og lige nu er der stadigvæk et par ledige bådpladser. Interesserede kan henvende sig til Kalundborg Kommunes havnekontor i Havnsø som står for udlejningen.

Del