Besigtigelse i forbindelse med sag om fredning

Den 27. september er der besigtigelse og samtidigt offentligt møde i forbindelse med behandlingen af sagen om fredning af et sammenhængende græsningslandskab i Tømmerup.

Besigtigelse i forbindelse med sag om fredning Besigtigelsen og det offentlige møde finder sted tirsdag den 27. september 2022.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og samtidigt offentligt møde i forbindelse med behandlingen af sagen om fredning af et sammenhængende græsningslandskab på bakkerne ved Tømmerup i Kalundborg Kommune.

Fredningsnævnet for Vestsjælland har den 12. december 2018 truffet afgørelse om, at gennemføre en fredning af et område på ca. 62 ha øst for Kalundborg. Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssagen navnlig for at bevare og forbedre de natur- og landskabsmæssige værdier, som er knyttet til arealerne, samt for at sikre offentlighedens adgangsmuligheder til arealerne. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal blandt andet tage stilling til, om området skal fredes.

###REKLAME##

Besigtigelsen og det offentlige møde finder sted tirsdag den 27. september 2022 fra kl. 9. Mødested er sidevejen til Tømmerupvej, der udgør fredningens nordlige grænse. Besigtigelsen vil foregå til fods, og slutter på Bavnetop. Deltagere i besigtigelsen sørger selv for transport i området. Der vil ikke være mulighed for transport tilbage fra Bavnetop og til Tømmerupvej.

Del