Bekymring for højt elevfravær i skolerne

"Vi frygter, at der er et mørketal. Vi ved, at der er børn, der slet ikke kommer i skole pga. mistrivsel."

Bekymring for højt elevfravær i skolerne
Børn- og Familieudvalget har bedt om en status på elevernes fravær på de enkelte folkeskoler, herunder inklusionscentre og specialskoler. Foto: Colourbox.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Børn- og Familieudvalget har på deres møde den 10. april 2024 anmodet om en status på elevernes fravær på folkeskolerne i Kalundborg Kommune. Der er udarbejdet en opgørelse af elevfraværet i folkeskolerne i Kalundborg Kommune, som viser, at 33,6 % af eleverne i folkeskoler i Kalundborg Kommune har over 10% samlet fravær i det indeværende skoleår.

Børn- og Familieudvalget har bedt om en status på elevernes fravær på de enkelte folkeskoler, herunder inklusionscentre og specialskoler. Elevfraværet er opgjort fraværsintervaller i fraværstyper og samlet elevfravær.

Frygter mørketal

Henriette Ergemann (Frit Borgerligt Fællesskab), der er formand for Børn- og Familieudvalget fortæller, at de har efterspurgt flere tal på elevfravær længe, fordi de skal finde ud af, hvor problemerne er og hvor store de er.

“Vi har bedt om at se fraværet i skolerne i kommunen, fordi vi skal finde ud af, hvor meget fravær, der er på de enkelte skoler, og hvad det skyldes. Vi har bedt om tal på både de almene skoler, inklusionscentrene og specialskolerne. Vi frygter, at der er et mørketal. Vi ved, at der er børn, der slet ikke kommer i skole pga. mistrivsel,” siger Henriette Ergemann, og fortsætter: “Vi gør ikke det her for at banke nogen oven i hovedet. Vi gør det, fordi vi gerne vil hjælpe. Vi vil gerne vide, om den enkelte skole har de ressourcer, der skal til for at få eleverne tilbage i skolen igen, eller for at bringe fraværet ned. Vi skal se på det her politisk, fordi vi skal vurdere, om der skal laves særlige indsatser på området. Derudover skal vi se på, om der er nogle bestemte skoler, der har større problemer med fravær end andre. Vi skal et lag dybere, end vi hidtil har været. Det er et kæmpe problem, at vi i kommunen har børn, der ikke kommer i skole.”

Ifølge lovgivning inddeles fraværet i tre grupper:

  • Lovligt fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende
  • Lovligt fravær med skoleledelsens tilladelse (ekstraordinær frihed)
  • Ulovligt fravær. Fravær, der ikke skyldes sygdom, læge- eller tandlægebesøg eller funktionsnedsættelser, eller fravær uden tilladelse.

Skolelederen skal jævnfør Barnets lov § 134 og § 133 underrette administrationen, når en elev har ulovligt fravær på over 15% i et kvartal. Administrationen har derefter grundlag for at fratage forældrene deres børne-og ungeydelse, hvis eleven har over 15% ulovligt fravær i et kvartal. Ved 10 % ulovligt fravær eller derover inden for et kvartal skal skolen varsle forældrene om mulig økonomisk sanktion, hvis det ulovlige fravær når 15 %. Skoleledelsen er dog forpligtet til at kontakte forældrene inden, barnets ulovlige fravær når 10 %.

Elevfraværet blandt folkeskolerne i Kalundborg Kommune

Der er udarbejdet en opgørelse af elevfraværet i folkeskolerne i Kalundborg Kommune. Opgørelsen af fraværsdata er udtrukket fra MU|fravær i det indeværende skoleår til og med den 26. april 2024. MU|fravær er et system til indberetning af fravær samt til kommunikation mellem forældre og lærere.

Andelen af elever med over 10 % samlet fravær på folkeskoler i Kalundborg Kommune var i pågældende periode på 33,6 %. På Inklusionscentrene i Kalundborg Kommune har 37,6 % af eleverne over 10 % samlet fravær. 34 % af specialskoleeleverne i Kalundborg Kommune har over 10 % samlet fravær.

Systemet indberetter eleverne som fraværende

I folkeskoleloven indgår der bestemmelser, som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at afkorte skoledagens længde ved f.eks. nedsat skema. Det kan for eksempel anvendes, hvis eleven har sociale udfordringer, og har udfordringer for at møde til undervisning. Der tilbydes sygeundervisning, til elever, der ikke kan fremmøde til undervisning. På nuværende tidspunkt indberetter systemet eleverne som fraværende, også i de timer, hvor folkeskolen har aftale med eleven om nedsat skema. Der arbejdes på en teknisk løsning for retvisende registrering heraf. Folkeskolerne i Kalundborg Kommune har på nuværende tidspunkt 18 elever, der tilbydes sygeundervisning, og 75 elever, der har nedsat skema.

Kalundborg Kommune skiller sig ikke umiddelbart ud fra de andre kommuner i Vestsjælland i det tidligere skoleår, da også de døjer med høje tal, hvad angår fravær hos elever i folkeskolen. Et tal, der altså nu er steget i Kalundborg Kommune for det nye skoleår.

Oversigt af elever med over 10% samlet fravær i skoleåret 2022/23

  • Kalundborg Kommune 29,7 %
  • Holbæk Kommune 32,8 %
  • Slagelse Kommune 27,5 %
  • Odsherred Kommune 33,4 %
  • Region Sjælland 26,9 %
  • Landstal 20,7 %

Se evt. alle tallene under dagsorden til Børn- og Familieudvalgsmødet den 12. juni.

Kilde: Kalundborg Kommune. 

Del