Befri borgmesteren

Befri borgmesteren

Læserbrev: Befri borgmesteren

"Hun tager fuldstændig fejl og ville have gavn af en rundvisning i byen" var i sammendrag borgmesterens reaktion på Anna von Lowzows Kalundborg-kritiske indlæg i Berlingske forrige mandag. Offentlighedens reaktion i Nordvestnyt af et omfang, der ikke er set siden kommunevalget, modsiger borgmesteren. Bortset fra et par indlæg uden substantielle argumenter bekræfter og supplerer de alle Anna von Lowzows kritik.

Flere af dem om Havneparken, hvor jeg har mit hjerte. Og blandt dem mange, der undres over, hvad et nyt bibliotek skal på havnen, og hvorfor der ikke kan dannes en base for et maritimt kulturelt miljø på havnen, hvor det jo hører til.

Personer, jeg gerne lytter til, mener, at biblioteket fortjener andre og bedre rammer. Men bortset fra dem, der i sin tid stemte for det, har jeg endnu ikke mødt nogen, der mener, at det bør være på havnen. Eller overhovedet forstår hvorfor. Ingen.

At borgmesteren står fast på det kunne opfattes som stædig magtfuldkommenhed, men sådan vil jeg helst ikke tro om Martin Damm. Jeg tror, at han gør det, en ordentlig borgmester skal: står loyalt fast på den beslutning, hans kommunalbestyrelse har truffet. Så derfor, kære kommunalbestyrelsesmedlemmer, har I nu en god gerning at gøre for jeres borgmester (og os andre, selvfølgelig): Befri ham for at skulle optræde så stejlt og stædigt (jeg tror, det er ham inderligt imod). Find et andet sted til det nye bibliotek, og træf en ny beslutning om havneparken, hvor det maritime miljø kan blomstre, historisk som kulturelt.

Med venlig hilsen

Jørgen T. Madsen

Søvejen 11, 4490 Jerslev Sj.

Del