Bedre forebyggelse af børn og unges mistrivsel i Region Sjælland

Bedre forebyggelse af børn og unges mistrivsel i Region Sjælland

Læserbrev: Bedre forebyggelse af børn og unges mistrivsel i Region Sjælland 

De seneste Sundhedsprofiler fra 2021 viser betydelige udfordringer med mistrivsel og mentale udfordringer hos børn og unge - og der er sket en markant stigning i henvisninger til børne- og ungepsykiatrien de senere år. Den kurve skal knækkes - ikke mindst for vores børn og unges skyld.

Region Hovedstaden har gode erfaringer med et tværsektorielt samarbejde mellem regionen og en række kommuner, kaldet STIME, som er en aktiv forebyggelsesindsats som først og fremmest skal sikre bedre mental trivsel hos børn og unge, men som også er med til at reducere behovet for psykiatrisk behandling og mere indgribende indsatser senere i livet.

Dette vil vi også gerne afprøve i Region Sjælland i samarbejde med (foreløbig) 4 kommuner - til en start med én kommune i hver Sundhedsklynge*, for derefter at vurdere om det er noget som skal udbredes som et tilbud til alle kommuner. Der er afsat penge til det i Budget23

STIME står for Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges MEntale sundhed-

I samarbejdet understøtter den regionale psykiatri det kommunale arbejde omkring forebyggelse af psykisk mistrivsel, hvor Regionen også skal kunne tage et øget ansvar for at forebygge sygdom/forværring blandt børn og unge i psykisk mistrivsel, i et tæt og forpligtende samarbejde med kommunerne.

Region Sjælland vil i det STIME-inspirerende tiltag tilbyde rådgivning, vejledning og kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere ift børn og unge i psykisk mistrivsel, mens kommunerne har fokus på nye måder at sikre systematisk opsporing og screening på, så der kan iværksættes relevante indsatser for børn og unges mistrivsel på et tidligere tidspunkt, inden barnets/den unges udfordringer bliver alt for gennemgribende.

Vores børn fortjener en barndom og ungdom uden mistrivsel, derfor er vi nødt til at gøre noget anderledes og bedre end hidtil, og jeg ser frem til at følge dette initiativ og håber at der er 4 kommuner som melder sig på banen til at deltage.

Personligt vil jeg arbejde for, at det også prioriteres også Budget 23 i Kalundborg Kommune.

* Sundhedsklynerne er et samarbejde mellem et akutsygehus, en række kommuner i nærheden og praktiserende læger. Der er 4 sundhedsklynger i Region Sjælland.

Kirsten Rask (A)

Medlem af Regionsrådet i Region Sjælland

Medlem af Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune

Del