Bakkerne ved Tømmerup er nu fredet

Fredningen betyder, at det flotte landskab med de karakteristiske bakker og lange landskabsudkig bevares, og en rydning af krat og træer vil forbedre både landskabsoplevelsen og udsigterne.

Bakkerne ved Tømmerup er nu fredet
Området ved Tømmerup som nu er fredet.

I 2014 rejste Danmarks Naturfredningsforening forslag om fredning af bakkerne ved Tømmerup. Efter behandling i først fredningsnævnet og derefter Miljø- og Fødevareklagenævnet er det nu endeligt afgjort, at området fredes, oplyser DN i en pressemeddelelse.

Klokkerhøj er en vigtig botanisk lokalitet, der ligger inden for fredningsområdet. I 2012 kontaktede de daværende ejere af Klokkerhøj Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Kalundborg for at høre, om afdelingen ville være behjælpelig med en frivillig fredning af bakkerne. Ejerne ønskede indblikket til bakkerne, floraen og den offentlige adgang sikret for eftertiden.

Efter et grundigt forarbejde fremlagde Danmarks Naturfredningsforening derfor i 2014 et fredningsforslag til fredningsnævnet om fredning af bakkerne ved Tømmerup – herunder naturligvis også Klokkerhøj.

Formålet med fredningen er især

  • at give mulighed for, at kommunen kan udføre pleje i området (dvs. fjerne træer og buske og iværksætte afgræsning), til gavn for den spektakulære botanik i området, og til gavn for den helt særlige landskabelige oplevelse af de markante bakker i landskabet
  • at sikre og forbedre offentlighedens adgang til området, så man dels kan opleve de sjældne og smukke planter, dels nyde de storslåede udsigter over landskabet fra 5 markante udsigtspunkter i området, f.eks. fra Rakkerbakken, som i gammel tid fungerede som galgebakke – eller fra Bavnetop, en næsten helt rund bakke med en gravhøj på toppen

- Fredningen af bakkerne ved Tømmerup er ifølge Danmarks Naturfredningsforening helt nødvendig, fordi vigtig natur vil gå tabt for bestandigt, hvis naturpleje ikke igangsættes meget snart. Med fredningen skabes mulighed for at pleje naturen på udvalgte og udpegede områder som Klokkerhøj, og det vil kunne vende tilbagegangen af biodiversitet, der er i hastig nedgang i området, oplyser Susanne Ladefoged, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Kalundborg.

På Klokkerhøj var der i 1998 mere end 200 orkideer på det fine overdrev. I dag er der kun ganske få tilbage – og det endda kun, fordi frivillige botaniske entusiaster forsøger at sikre orkidebestanden ved at slå med le på området hvert år. Optællinger viser, at det er gået den helt forkerte vej med antallet af orkideer. Årsagen er indlysende: krattet breder sig, og der mangler afgræsning af overdrevet.

Fredningen sikrer også, at naturområderne kan bindes sammen og skabe et større sammenhængende naturområde, så vilde dyr og planter kan sprede sig. Det vil styrke og sikre sunde og levedygtige bestande.

Offentlighedens adgang til området er hermed sikret

Fredningen betyder endvidere, at det flotte landskab med de karakteristiske bakker og lange landskabsudkig bevares, og en rydning af krat og træer vil forbedre både landskabsoplevelsen og udsigterne. Udsigten fra de høje bakker er imponerende, fortæller Susanne Ladefoged:

En klar sommerdag er det muligt at nyde det åbne landskab med udsigt over Saltbæk Vig, Sejerø bugt, Kalundborg og Tømmerup Kirke. Det udsyn vil en fredning sikre. Herudover giver en fredning mulighed for at etablere nye stier og rundture til gavn for offentligheden.

- Vi er meget, meget tilfredse med, at fredningsmyndighederne har været enige i, at en fredning er nødvendig ligesom vi har mødt stor opbakning til fredningen fra lodsejerne. Nu glæder vi os til, at Kalundborg kommune går i gang med plejearbejdet og rydning af stierne i området, siger Susanne Ladefoged.

Del