Bag en aktiv kvinde, står en stærk mand 

Læserbrev: Bag en aktiv kvinde, står en stærk mand 

Jeg er så heldig at få hjælp til det jeg brænder for, også i politik, hvor jeg ikke kan være sagsbehandler.

På Reersø har jeg som den eneste politiker, anmodet om at få trampestien asfalteres. Der er nu stor sandsynlighed for det sker.

Reersøhuset

Er et kommunal forsamlingshus og i meget nedslidt tilstand.

Her er det min mand, som er den aktive i aktivitetsgruppen for “ Få det fixet “, så det kan blive realiseret

( jeg kan og må ikke være med i den gruppe, som politiker og har ikke stemmeret )

Kystsikring.

Jeg lovede til sidste valg, at kæmpe for kystsikring. Desværre er der ikke sket nogen fremskridt med dette, før min mand også her aktivt er gået ind i Reersø Dige/ pumpelag og har stillet forvaltningen de mange spørgsmål, som skal bringe kystsikringen hurtigere igennem med prioriteret rækkefølge.

80 procent af oversvømmelserne er kommet ind, hen over Reersø vejen.

Hævningen af vejen, som er kommunal anmodes om at blive gjort på kommunens regning.

Håber virkelig disse lokale projekter bliver til noget, da vi fortsat kæmper for det vigtigste på Reersø i forhold til anlægsønsker 

Og nu er jeg ekstra glad, fordi vores borgmester har lovet at opfylde disse anlæg, som jeg har kæmpet for.

Aase Due

Kommunalbestyrelsesmedlem, Socialdemokratiet

Del