Bæredygtighed

Bæredygtighed

Bæredygtighed

Igen, igen, igen er Kalundborg kommunes Teknik- og Miljøafdeling underkendt af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet har ophævet Kalundborg Kommunes afgørelse om tilladelse til indvinding af overfladevand fra Tissø. Enhedslisten og SF stemte i sin tid imod tilladelsen til indvinding af ekstra to mio. m3 vand. Kommunen havde etableret et såkaldt Tissøforum med eksperter, der havde fået i opdrag, at dokumentere, at der var vand nok i Tissø til industrien. Kommunen var meget opsat på at sikre vand nok til industrien. På et tidspunkt blev Sportsfiskernes forening bekymret og sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening ankede de tilladelsen.

To år efter er der nu en grundig gennemgang af reglerne for naturbeskyttelse på 44 sider. Enhedslistens daværende medlem af Folketinget Rasmus Vestergaard Madsen stillede i sin tid spørgsmål til miljøminister Lea Vermelin om regelgrundlaget. I den forbindelse blev det klart for os, at det der blev fremlagt i Tissøforum manglede meget i forhold til reglerne om naturbeskyttelse. Vi fik ret, men det havde været bedre, at der i kommunalbestyrelsen er en større grad af forståelse og vilje til at beskytte den danske natur.

Niels Erik Danielsen, kommunalbestyrelsesmedlem Enhedslisten Kalundborg

Del