Atter tid til de gode debatter

Folkemødet Kalundborg i Høng er musik og sang, foreninger og ikke mindst gode debatter om alle de ting, der optager danskerne.

Atter tid til de gode debatter
Folkemødet Kalundborg i Høng er kendt for at genskabe den autentiske atmosfære fra forsamlingshusene. Arkivfoto fra debattelt i 2023: Gitte Korsgaard

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Der har været afholdt folkemøde i Høng siden 2015. Folkemødet er stedet med de gode seriøse debatter, som i de gode gamle dage ude i Forsamlingshusene. I år bliver Folkemøde Kalundborg i Høng afholdt den 31. august.

Folkemødet Kalundborg i Høng er kendt for at genskabe den autentiske atmosfære fra forsamlingshusene. Folkemødet er musik og sang, foreninger, debatter og naturligvis mad og drikke.

“Vi er i bestyrelsen meget stolte af igen i år, at have skabt et både aktuelt og farverigt program, som rummer noget for alle,” siger Peter Joensen, der er  en del af bestyrelsen og PR ansvarlig.

Politikerne og andre vil bl.a. debattere dansk landbrug, psykiatrien, der i dag står med store udfordringer med unge, herunder skolepres, sociale mediers påvirkning og familiemæssige stressfaktorer, der kan bidrage til udviklingen af psykiske lidelser. Derudover også regeringens nyligt annoncerede ældrereform, der har til formål at forbedre livskvaliteten for ældre borgere i Danmark. Seniorrådet i Kalundborg har derfor arrangeret en debat om regeringens ældrereform set i et Kalundborg perspektiv.

I en tid præget af usikkerhed

I en tid præget af usikkerhed og globale udfordringer har Folkemødet også inviteret en række Udenrigsordførere fra Folketinget til en tankevækkende og nødvendig debat. Der vil også være en debat om aktiv dødshjælp. Debatten om aktiv dødshjælp er en af de meget skelsættende og afgørende etiske debatter i nyere tid.

Med stigende bekymring over truende oversvømmelser debatteres på Folkemødet i Høng under overskriften "Oversvømmelser truer: Hvad gør vi ved alt det vand?" Politikerne vil diskutere strategier til at imødegå de udfordringer, som den megen vand bringer med sig.

Borgmestre fra tre kommuner debatterer

På årets Folkemøde i Høng vil der også blive afholdt et såkaldt "Borgmesterrally", hvor de tre borgmestre fra Kalundborg, Sorø og Slagelse vil gå i dialog om centrale emner, der berører deres kommuner såvel som hele regionen. De tre borgmestre, Martin Damm fra Kalundborg, Gert Jørgensen fra Sorø og Knud Vincents fra Slagelse, vil dele deres synspunkter og ideer om samarbejdsmuligheder, miljøudfordringer og økonomiske spørgsmål.

Der er også kant kommunerne imellem. Slagelse har som sagt store økonomiske udfordringer, Kalundborg har penge nok, men må, som alle andre kommuner, ikke bruge dem, grundet budgetloven. Sorø er modstander af en Kattegatforbindelse med en højhastighedsbane gennem Vestsjælland, Kalundborg er for.

Lokalrådene fra Bjergsted, Havnsø, Eskebjerg vil også deltage i folkemødet og samles til debat om betydningen af lokalrådene og deres rolle i at sikre indflydelse og udvikling i deres lokalområder. Diskussionen vil også kredse om udfordringer og muligheder i forhold til at opretholde et lokalt demokrati i en tid med storkommuner.

Der vil ydermere blive diskuteret kunstig intelligens (AI), der jo fylder mere og mere i en moderne verden. Endvidere skal der snakkes om, hvordan den ideelle folkeskole ser ud, og hvilke udfordringer, vi står over for i bestræbelserne på at opnå den.

Politikere samles også på Folkemødet i Høng for at diskutere den længe ventede Sundhedsstrukturreform, Kommisionens rapport understreger behovet for en bedre sammenhæng mellem primær- og sekundærsektoren. Idéen er, at de politiske repræsentanter bringer synspunkter og erfaringer til bordet, der kan bidrage til en dybdegående og nuanceret diskussion om, hvordan sundhedsvæsenet bedst kan struktureres og forbedres til gavn for alle danskere.

Tak til sponsorer for at gøre folkemødet muligt

Folkemøde Kalundborg i Høng har fået økonomisk støtte fra Nordea Fonden, Sparekassen Sjælland Fonden, Tryg Fonden og SparNord Fonden, samt Høng Lokalråd, Lokalrådet i Syd samt Kultur- og Fritidsudvalget. Derudover bidrager også folkemødets trofaste samarbejdspartnere Høng Centeret, Multi-Tech A/S, SBK Event og Troels A/S samt andre gode lokale kræfter.

”Uden vores frivillige, som før, under og efter Folkemødet, yder en kæmpe indsats, kunne dette årlige arrangement ikke lykkes. Ligesom vores økonomiske grundlag til at afvikle Folkemødet også er stærk afhængigt at stabile sponsorer,” slutter Peter Joensen af med at sige.

Del