Atter kulturpakker til ældre i 2022

Efter en vellykket sæson i 2021 er fire nye kulturpakker blevet bevilget til fire lokale foreninger.

Atter kulturpakker til ældre i 2022 Projektgruppen bag kulturpakkerne: Fra venstre frivilligkonsulent Britt Skytte, bibliotekar Marie Lind, trivselskonsulent Ida Sofie Matzen og bibliotekar og faglig koordinator Stine Veisegaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Nu kan de ældre borgere i kommunen igen glæde sig til en omgang af de populære Kulturpakker til Ældre. Efter en vellykket sæson i 2021 er fire nye kulturpakker blevet bevilget til fire lokale foreninger.

Man kan derfor allerede nu sætte kryds i kalenderen d. 9. februar, hvor teaterstykket ”I Guder!” med skuespiller Jesper la Cour Andersen kommer til Ubby Forsamlingshus. Trine Gadeberg, der bl.a. er kendt som Pelle, vil underholde på Vesterlunden i Snertinge d. 11. marts og i Høng vil den folkekære visesanger Flemming Krøll stå klar d. 30. marts.

Baggrunden for Kulturpakkerne er, at man i Ældre- og Sundhedsudvalget har afsat 200.000 kr. til afvikling af kulturelle arrangementer for ældre i 2022. Formålet med kulturpakkerne er bl.a., at styrke fællesskabet blandt den ældre del af befolkningen i Kalundborg Kommune – og derfor opfordres publikum ved tilmelding til, at invitere en nabo/bekendt med, så ”nye” ansigter også vil være med til de lokale kulturtilbud. Alle arrangementer er gratis.

Kulturpakkerne er blevet udbudt til de frivillige foreninger med seniorer som målgruppe. Værtskaber og program er nu faldet på plads, og de fire foreninger, der vil være tovholdere på at afvikle kulturpakkerne i 2022 er Høng Ældre Sagen, der vil afholde arrangementer i Høng Hallen, Hjælpetjenesten i Kalundborg, der vil afholde arrangementerne i Ubby Forsamlingshus, Gigtforeningens Vestsjællandskreds, der vil holde til i Kalundborg Hallerne og endelig Føllenslev-Særslev Pensionistforening, der vil være værter på Vesterlunden i Snertinge.

I udvælgelsen blev der lagt vægt på, hvordan foreningen vil nå ud til nye målgrupper – herunder have et fokus på også at nå ud til deltagere, der savner mere fællesskab og netværk – samt en geografisk spredning, så kulturpakkerne kommer til gavn for alle borgere i kommunen.

Billetsalget til de i alt 16 arrangementer åbner mandag den 10. januar via www.kulturpakkerkalundborg.dk eller fysisk på et Kalundborgs Kommunes Biblioteker.

Del