Arkitektstuderende vil bygge sauna til borgerne i Kalundborg

Til efteråret skal de fire foreslåede saunaer, med alle erfaringer in mente, tegnes om til én sauna med henblik på at bygge og realisere saunaen så den i løbet af 2025 kan overleveres til byens borgere.

Arkitektstuderende vil bygge sauna til borgerne i Kalundborg
Arkitektuddannelsen i Kalundborg har netop præsenteret fire forskellige løsninger på en sauna til borgerne i Kalundborg. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

De 1. års studerende på arkitektuddannelsens bachelorprogram i Kalundborg, By og Land, har netop præsenteret de studerendes arbejde fra forårets semester. Det er blevet til fire forslag til en sauna der skal placeres i Kalundborg.

På By og Land har de studerende hen over foråret arbejdet med at tegne og bygge en sauna, der kan stå i Kalundborg og bruges af byens borgere. For at nå så langt har de studerende gjort sig umage for at lære arkitektfagets redskaber, studeret sammenlignelige bygningsværker grundigt og skitseret for at nå frem til målet. 

Fordelt på fire grupper har de studerende udarbejdet fire forskellige forslag til en sauna til bestemte steder i byen. De fire forslag bliver stillet med en finindstillet opmærksomhed for stedernes atmosfære, de naturfænomener der forekommer og med tanke på hvordan saunaen opleves og skal bruges på det bestemte sted.

De fire forslag blev onsdag præsenteret og til efteråret skal de fire foreslåede saunaer, med alle erfaringer in mente, tegnes om til én sauna med henblik på at bygge og realisere saunaen så den i løbet af 2025 kan overleveres til byens borgere.

De placeringer der er arbejdet med, er henholdsvis Kalundborg Havnepark, Kalundborg Sejlklub og Gisseløre ud for vinterbadernes badebro.

På det næste semester efter sommerferien skal den sauna løsning der vælges, bygges af de arkitektstuderende og her håber arkitektuddannelsen i Kalundborg, at det lokale erhvervsliv vil bidrage som sponsorer. Prisen på den færdige sauna er beregnet til omkring 350.000 kr. og arkitektuddannelsen er gået i gang med at finde pengene via fonde.

”Alt træet til den sauna der skal bygges, er sponsoreret af Dinesen i Jels, de har også betalt for træet til de fire modeller, men vi håber at kunne finde en række lokale sponsorer som synes projektet er så spændende at de vil bidrage på den ene eller anden måde,” fortæller Kirsten Hauge, Institutkoordinator på arkitektuddannelsen i Kalundborg.

Der er i øvrigt kræfter i gang med at etablere en saunaklub i Kalundborg og de har lovet, at når de arkitektstuderende har bygget saunaen så vil de drifte den, oplyser Kirsten Hauge.

De fire forslag på en sauna til Kalundborg kan opleves hos Tekstur i Skibbrogade hen over sommeren. 

Bachelorprogrammet By og Land er en del af Det Kongelige Akademi, Arkitektuddannelsen Kalundborg.

Del