Året der gik 2023 - 3. kvartal

Et tilbageblik på nyhederne i Kalundborg Kommune i året, der er gået - Her 3. kvartal

Året der gik 2023 - 3. kvartal

2023 er ved at rinde ud. TV-Kalundborg tager her et tilbageblik på nyhederne i Kalundborg Kommune i året, der er gået. Vi har samlet de begivenheder der har haft læsernes største bevågenhed, i fire indslag, delt op efter kvartal. Her 3. kvartal.

Juli

Arkivfoto: Jens Nielsen

Den 1. juli overtog Maja og Thomas Helbo Jensen Kalundborg Vandrerhjem, som de har købt af Kalundborg Kommune. De vil drive stedet videre dels som vandrerhjem, men også som et kraftcenter for idrætslivet med Idrætsklinik, Idrætsskadestue og fysiologisk testcenter. 

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/kalundborg-vandrerhjem-solgt/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

Juli var måneden, hvor man så smat gik i gang med projekt Pakhus i Kalundborg Havnepark. følge tidsplanen skal det gamle pakhus i Kalundborg Havnepark stå færdigt som et nyt moderne kulturhus i efteråret 2026. 

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/ombygning-af-pakhus-er-sa-smat-sat-i-gang/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

I maj var der fuld gang i byggearbejdet på Ny Vesthavn i Kalundborg. Dels en lager og logistikterminal, en Told og Veterinærbygning samt en ny værksteds- og depotbygning. 

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/nye-byggerier-skyder-op-pa-ny-vesthavn/ 

Renoveringen af den gamle vesthavn er nu så langt, at bådejerne er ’flyttet ind’ med deres både. Tidligere blev bådene fortøjet mellem broen og en pæl ude i vandet, nu skal bådene fremover fortøjes til en flydende bom som ligger i vandet, og det har krævet noget tilvænning. Det store projekt har omfatter opførelsen af de ydre værker i form af en fornyelse af de eksisterende broer og estakader og etablering af en ny Skibbro, samt en bølgeskærm ud for den nye indsejling til havnebassinet.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/billedserie-en-helt-ny-havn/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

Der var liv i byen, da krydstogtskibet AIDAdiva med omkring 2.500 passagerer og besætningsmedlemmer anløb Kalundborg i juli. 

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/billedserie-krydstogtgaester-gav-masser-af-liv-sammen-med-lokale/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

Ny ejer af Postgaarden Event- og Musikhus i Kalundborg meldte i juli klar med et stort eventprogram for den kommende tid, men stedet skal også bruges til både private fester og firmaarrangementer. Der er allerede budgetteret med events for en million kroner.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/ny-ejeer-satser-en-million-kr-pa-events-pa-postgaarden/ 

I slutningen af juli stødte det 110 meter lange fragtskib Defender på grund, skibet blev trukket fri og blev undersøgt af dykkere i Kalundborg Fjord. Det græsk ejede fragtskib var på vej fra Sankt Petersborg i Rusland til Sibenik i Kroatien, da grundstødningen skete.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/grundstodt-skib-skal-undersoges-af-dykkere-i-kalundborg-fjord/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

Torsdag i uge 30 blev Esbern Snares byfest 2023 officielt skudt i gang, hvilket betød fest i gaden i tre dage.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/billedserie-sa-er-byfesten-i-gang2023-1/ 

August

Arkivfoto: Jens Nielsen

I august 2023 kunne Kalundborg Museum melde om stor interesse for udstillingen om Carmen Curlers. Gæsterne er strømmet til - busser har kørt gæster til Kalundborg fra hele landet.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/folk-strommer-til-fra-hele-landet-for-at-se-udstillingen-om-industrieventyret/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

Med knapt 5.500 gæster til Kalundborg Rock’er blev festivalen fredag midt i august på alle måder helt forrygende. Lørdag blev vejret desværre skidt med meget regn, men der var fortsat mange festivalgæster, der festede til Kalundborg Rock'er 2023 på Gisseløre.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/billeder-forrygende-rock-fredag/ 

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet i august besluttede udvalget at anbefale at gå videre med forslaget om, at kommuneplan samt lokalplan bliver sendt i høring således, at man kan gå videre med boligprojekt på rekreativt område på Herredsåsen. 

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/taettere-pa-flere-boliger-pa-herredsasen/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

I august mødtes Finnjolle sejlere fra store dele af verden til åbent Danmarksmesterskab på Gisseløre. Det var Dansk Finnjolleklub, der afviklede Danmarksmesterskaber 2023 i samarbejde med Kalundborg Sejlklub.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/sejlere-fra-syv-nationer-dyster-hele-weekenden-i-kalundborg/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

Havneparken i Kalundborg dannede i august centrum for den store cykelfest PostNord Danmark Rundt, da Kalundborg var startby for 4. etape.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/video-cykelfest-i-havneparken/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

I august afholdte Kalundborg Museum stor Middelalderfestival i Kalundborg, og flere tusinde kiggede forbi de mange seværdigheder i og omkring Højbyen. 

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/video-borgmesteren-arresteret-og-fort-vaek-af-vagter/ 

Saint-Gobain Gyproc i Kalundborg meddelte i august, at de lukker for produktionen i Kalundborg. Gyproc skal fremadrettet drives som salgs- og logistikorganisation i Danmark. 

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/gyproc-lukker-for-produktion-i-kalundborg/ 

Arkivfoto: Gitte Korsgaard

I slutningen af august var der Folkemøde Kalundborg i Høng. Det blev afholdt ved Høng Centeret, og mange kiggede forbi de mange debatter samt stande.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/endnu-et-folkemode-bliver-afholdt/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

I et helt døgn blev der i slutningen af august løbet og gået til Stafet For Livet i Kalundborg i Munkesøen. 200 personer var tilmeldt fordelt på i alt syv hold i den gode sags tjeneste. Derudover deltog 31 fightere. 

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/billedserie-i-et-helt-dogn-blev-der-sat-ekstra-fokus-pa-kraeftsagen/ 

September

Arkivfoto: Jens Nielsen

I begyndelsen af september var der atter Sundheds- og idrætsfestival Bevæg i Kalundborg, hvor man som gæst kunne man møde mere end 50 foreninger, prøve sjove aktiviteter, se opvisninger, høre musik og blive inspireret til fritidsaktiviteter.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/billedserie-et-pulserende-centrum-af-liv-energi-og-faellesskab/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

En 19-årig mand blev i begyndelsen af september dømt til anbringelse på ubestemt tid for at være skyld i en voldsom ulykke på Skovvejen ved Svebølle i september 2022, hvor en 60-årig kvinde mistede livet. 

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/domt-til-anbringelse-pa-ubestemt-tid-efter-dodsulykke/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

I september blev priserne som Årets udøver, Årets ildsjæl og Årets leder uddelt af Folkeoplysningsudvalget på Rådhuset i Kalundborg.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/haeder-til-frivillige-og-idraetsfolk9-2023/ 

Foto: Matthew James/Royal Run

September var også måneden, hvor Kalundborg blev udpeget som en af de fem værtsbyer til Royal Run ’24. 

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/kalundborg-bliver-vaertsby-til-royal-run-24/ 

Ørsted blev i september tildelt en 20-årig kontrakt af Energistyrelsen til CO2-fangst og lagring. Derfor skal der bygges et nyt anlæg ved Asnæsværket. Anlægget får en højde på op til 44 meter.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/skal-opfore-helt-nyt-co2-fangstanlaeg-og-biogastankstation/ 

Inspireret af indvielsen af Maja Lisa Engelhardts Lundbye-skulptur under festivalen i 2021, har Lundbyekomitéen besluttet at gå videre med en udsmykning af det offentlige rum i Kalundborg. Projektet kan realiseres med tilsagn om donationer for i alt 1,3 mio. kr. 

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/tre-flotte-donationer-pa-i-alt-1-3-mio-kr-baner-vej-for-skulpturprojekt-i-kalundborg/ 

Nyheden om at verdens første metanol-drevne containerskib sættes ind med fast anløb til Kalundborg Havn kom i september.  Laura Mærsk er det første containerskib nogensinde bygget til at sejle på grøn methanol, som udleder mindst 65 procent mindre CO2, end traditionel bunkerolie.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/verdens-forste-metanol-drevne-containerskib-saettes-ind-med-fast-anlob-til-kalundborg-havn/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

I september blev Kalundborg Havnepark forvandlet til en Street Food Festival, hvilket blev et stort tilløbsstykke.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/billedserie-street-food-festival-et-tillobsstykke/ 

I september blev helhedsplanen for Højbyen i Kalundborg godkendt.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/helhedsplan-for-hojbyen-godkendt/ 

Alle partier og lister har indgået budgetaftale for de kommende år i Kalundborg Kommune. Man vil løfte serviceniveauet på skoleområdet ved at investere i initiativer, der støtter op om folkeskolestrategi. Økonomisk sker det med et permanent løft af budgetterne med knap 4,7 mio. kr. årligt.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/ 

I september blev der afholdt borgermøde, hvor sløret blev løftet for, hvordan det gamle pakhus i Kalundborg Havnepark kommer til at se ud, når det bliver omdannet til et moderne kulturhus.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/sadan-kommer-det-nye-kulturhus-til-at-se-ud/ 

 

Del