Året der gik - 2. kvartal

Et tilbageblik på nyhederne i Kalundborg Kommune i året, der er gået - Her 2. kvartal

Året der gik - 2. kvartal

2023 er ved at rinde ud. TV-Kalundborg tager her et tilbageblik på nyhederne i Kalundborg Kommune i året, der er gået. Vi har samlet de begivenheder der har haft læsernes største bevågenhed, i fire indslag, delt op efter kvartal. Her 2. kvartal.

April:

Arkivfoto: Jens Nielsen

Den 1. april anløb USS Porter (DDG-78), en Arleigh Burke-klasse destroyer i den amerikanske flåde, Kalundborg Ny Vesthavn. Skibet blev ved kaj i Kalundborg til den 12. april.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/video-amerikansk-destroyer-anlob-kalundborg-sondag-morgen/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen 

I begyndelsen af april 2023 besluttede 12 lokale virksomheder at støtte op om handelsstandsforeningen Vores Kalundborg med næsten 500.000 kr. over de næste tre år. Pengene skal bruges skabe endnu mere liv og aktiviteter i Kalundborg.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/500-000-kr-til-at-skabe-endnu-mere-liv-i-kalundborg/ 

April var også måneden, hvor den første plade blev skåret til Samsølinjens kommende elfærge. 

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/samsolinjens-elfaerge-sat-i-produktion/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

Kalundborg Havn og en række lokale virksomheder fik en god omsætning efter besøget af det amerikanske krigsskib USS Porter. Selv om Kalundborg Havn ikke får havnepenge for at have haft krigsskibet liggende, har de mange reparationer ombord genereret en millionomsætning lokalt.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/amerikansk-krigsskib-har-genereret-millionomsaetning-lokalt2/ 

Midt april gav Uddannelses- og Forskningsministeriet grønt lys til etablering af en to-årig, engelsksproget kandidat-uddannelse Biosolutions (biologiske løsninger) i Kalundborg.  

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/minister-har-godkendt-ny-uddannelse-i-kalundborg/ 

Omkring 30 meter af havnekajen på raffinaderiets pier kollapsede for to år siden. Midt april var skaden udbedret, og det første råolieskib anløb.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/forste-anlob-til-kaj-som-kollapsede-for-to-ar-siden/ 

Slut april blev projektforslaget for 3. etape af Kalundborgmotorvejen sendt i høring.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/3-etape-af-kalundborgmotorvejen-i-horing/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

I slutningen april blev Markedsføringsudvalget (MFU), under Handelsstandsforeningen Vores Kalundborg, konstitueret. 12 lokale virksomheder støtter op om handelsstandsforeningen Vores Kalundborg med næsten 500.000 kr. over de næste tre år. Pengene skal bruges skabe endnu mere liv og aktiviteter i Kalundborg.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/virksomheder-er-klar-til-at-skabe-mere-liv-i-kalundborg/ 

 

Arkivfoto: Jens Nielsen

Slut april blev den canadiske virksomhed Comet Bio indviet i Kalundborg. Comet Bio har bygget en ny fabrik i Kalundborg i partnerskab med Meliora Bio, hvor der produceres Arrabina, som er et præbiotika.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/indvielse-af-ny-fabrik/#&gid=1&pid=12  

Maj

Arkivfoto: Jens Nielsen

Maj begyndte med en fest i Kalundborg, hvor byens forretninger havde aftenåbent. Havnedæksparkerne udstillede deres biler i Kordilgade, og der var levende musik

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/biler-i-gaden-fed-musik-og-gode-tilbud/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

Maj var også måneden, hvor Madoasen atter kunne slå dørene op i helt nye lokaler i Bredgade i Kalundborg. Rigtigt mange kom forbi for at sige tillykke og se de nye lokaler, men mange kom også for at få del i den gratis overskudsmad.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

I maj blev der leveret to transformere i Kalundborg, som tilsammen vejer mere end 100 ton. Transformerne skal være med til at muliggøre den øgede elektrificering af området, hvor særligt store produktionsvirksomheder stiller krav til områdets strømforsyning.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/video-100-tons-tunge-transformere-skal-sikrer-elforsyningen-til-novo-udvidelse/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

Den danske spildevandsbranche deltog i maj i Spildevandsteknisk Forenings årsmøde, som Kalundborg Forsyning var vært for i Kalundborg, hvilket betød 2.500 deltagere til årsmødet var i Kalundborg.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/nye-muligheder-bade-medicinrester-og-kokain-kan-males-i-spildevandet/ 

I maj skrev journalist Anna von Lowzow en kronik om Kalundborg i Berlingske, hvori hun skriver om, hvordan Kalundborg har forvandlet sig fra en levende by med et ungdomsmiljø og en aktiv og blomstrende midtby til en betonørken med vindblæste golde pladser i hver sin ende af gågaden.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/fra-blomstrende-midtby-til-betonorken/ 

I maj var Kalundborgmotorvejen fortsat på programmet, og der blev afholdt tre borgermøde, hvor Vejdirektoratet havde inviteret i forbindelse med, at det opdaterede projektforslag og miljøkonsekvensvurderingen er i høring.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/borgermoder-om-kalundborgmotorvejen-5-23/ 

Juni

Arkivfoto: Jens Nielsen

I begyndelsen af maj blev det meddelt, at nye studerende efter sommer skal begynde deres studie til arkitekt i den centrale stationsbygning i Kalundborg. Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering skal nemlig fremadrettet have til huse i den gamle stationsbygning i Kalundborg. 

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/stationsbygning-kommer-til-at-huse-ny-arkitekt-uddannelse-i-kalundborg/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

Maj var også måneden, hvor Kalundborgegnens Erhvervsråd inviterede til et stort og flot Award Show på Absalon, Campus Kalundborg, hvor fem lokale virksomheder blev hyldet med hver deres pris. 

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/lokale-virksomheder-hyldet-til-stort-award-show-2023/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

APM Terminals forlængede kontrakten af Kalundborg containerterminal og introducerede nye tilbud til kunderne, bl.a. fødevare- og veterinærkontrol i maj måned 2023.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/apm-terminals-forlaenger-kontrakt-med-kalundborg-havn/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

I maj meddelte Trine og Morten Nystrup, at de havde solgt værtshuset Kontoret til 24-årige Kristian Poulsen fra Kalundborg. Handelen løber over en 10-årig periode, hvor den nye ejer overtager mere hvert år.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/trine-og-morten-har-fundet-en-kober-til-kontoret/ 

I maj var Kalundborg Forsyning nødt til at indføre vandingsforbud på grund af flere måneder uden regn. 

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/kalundborg-forsyning-indforer-vandingsforbud/ 

Arkivfoto: Jens Nielsen

Maj var også måneden, hvor der blev indført afbrændingsforbud i hele Kalundborg Kommune, og i øvrigt også i Holbæk samt Odsherred Kommune. Forbuddet indførtes af hensyn til brandfare og ud fra en konkret risikovurdering af de lokale forhold oplyste Vestsjællands Brandvæsen.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/afbraendingsforbud-i-hele-kommunen/ 

Arkivfoto: Gitte Korsgaard

AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme, er i fuld gang med at opføre en række boliger i Klosterparken i Kalundborg. I Maj var der rejsegilde for boligerne, der kaldes Munkesøhuse.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/rejsegilde-for-munkesohuse/ 

Arkivfoto: Gitte Korsgaard

Borgmester Martin Damm (V) viste i slut maj journalist Anna von Lowzow rundt i Kalundborg bymidte i forbindelse med en kronik, Anna von Lowzow havde skrevet, om Kalundborg bymidte, i Berlingske. Hun ser med kritiske øjne på Kalundborg bymidte, men  opfattelsen af byen er ikke helt ens hos de to.

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/borgmester-viser-anna-von-lowzow-rundt-i-byen/ 

I slutningen af maj blev det endeligt besluttet at igangsætte Kalundborgmotorvejens 3. etape. Arbejdet skal efter planen begynde i 2024, og den nye vej skal være klar til brug i 2028

https://tv-kalundborg.dk/nyheder/kalundborgmotorvejens-3-etape-er-en-realitet/ 

Del