Arbejdsmiljøet skal i fokus i Region Sjælland

Arbejdsmiljøet skal i fokus i Region Sjælland

Læserbrev: Arbejdsmiljøet skal i fokus i Region Sjælland.

Medarbejderne er Region Sjællands vigtigste aktiv, og vi skal gøre hvad vi kan, for at passe godt på alle de dygtige medarbejdere vi allerede har - og for at tiltrække endnu flere.

Derfor har det været vigtigt for den socialdemokratiske regionsrådsgruppe, at Budget22 indeholder elementer som retter sig mod dette.

Vores medarbejdere har det sidste ca halvandet år ydet en helt særlig indsats ift. Covid19 og den ekstra belastning som strejken blandt sygeplejerskerne har medført for alle, betyder at der er endnu mere brug for at sikre gode rammer, for videreførelse af en stor og vigtig arbejdsmiljøindsats på regionens arbejdspladser.

Det er derfor med tilfredshed for den socialdemokratiske regionsrådsgruppe, at der i Budget22 er afsat en pulje på 10 mio, der prioriteres af MED-Hovedudvalget til initiativer, der understøtter arbejdsmiljøet.

Der er desuden afsat 7 mio i Budget22 til konkrete initiativer, som skal understøtte fastholdelse af medarbejdere med særligt fokus på det medicinske område, som er særlig udfordret.

MED-Hovedudvalget skal endvidere arbejde med initiativer, der skal sikre bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, som giver medarbejderne større indflydelse på deres egen arbejdssituation og arbejdstilrettelæggelse. Regionsrådet anser dette arbejde for at være vigtigt for arbejdsmiljøet og vi støtter med tilfredshed op omkring indsatsen.

 Kirsten Rask                                                                                                                                 

Medlem af Regionsrådet (S)

Medlem af kommunalbestyrelsen Kalundborg

Del