Arbejdet stoppes midlertidigt efter arkæologisk fund

Området, hvor projektet udføres, har længe været af interesse for Museum Vestsjælland, da der endnu ikke har været gravet i jorden.

Arbejdet stoppes midlertidigt efter arkæologisk fund
Foto: Colourbox

Kalundborg Forsyning har måttet indstille arbejdet omkring åbning og omlægning af vandløbet Bækken ved Flinterup, da projektet stødte på noget, der ligner resterne af en større bosætning fra den yngre jernalder. 

Kalundborg Forsyning er i fuld gang med det første vandløbsreguleringsprojekt i Kalundborg Kommune: åbningen og omlægningen af vandløbet Bækken. Projektet er udset som et klimareguleringsprojekt, der skal føre vandhåndteringen tilbage til naturen og sikre området mod oversvømmelser i fremtiden. 

- Det er et hændeligt tilfælde, vi er endt med at grave, hvor vi graver for at omlægge et stræk på cirka 700 meter af Bækken, siger Heidi Braae, projektleder, Kalundborg Forsyning.

- Denne type projekter tager ofte meget lang tid, men på rekordtid er vi blevet enige med Kalundborg Kommune, det lokale ålaug, Sportsfiskerne og de berørte lodsejere. I en god og konstruktiv dialog er vi blevet enige om, hvor Bækken skulle åbnes og Det viser sig nu, at det er oveni resterne fra en større bosætning fra jernalderen, siger hun.

Området, hvor projektet udføres, har længe været af interesse for Museum Vestsjælland, da der endnu ikke har været gravet i jorden.

- Landet ligger således, at herfra Flinterup, hvor Kalundborg Forsyning graver nu, og det meste af vejen helt til Slagelse, er det totalt uopdyrket land for os (red. Museum Vestsjælland). Der er stort set ikke blevet gravet i jorden, men vi ved med sikkerhed, at der gemmer sig flere spændende fund, fortæller Hugo Hvid Sørensen, Museumsinspektør hos Museum Vestsjælland.

- Ved denne type graveprojekter er vi ofte med på sidelinjen, og i dette tilfælde har vi været med helt fra starten. Vi havde en begrundet mistanke om, at der gemmer sig noget relevant under overflade i dette område. I dette tilfælde er vi i udkanten af en gammel by og det er ikke unormalt, at vi finder rester af bosætninger sådanne steder.

Et vigtigt fund

Det er ikke hver dag, at der bliver gjort et arkæologisk fund af denne type. Indtil videre har Museum Vestsjælland markeret over 250 nedgravninger, der kan være alt fra huller fra ydrestolper fra bosættelserne til såkaldte lerudtagningsgrupper, hvor beboerne har gravet ler op og derefter fyldt op med skrald og affald.

- Det lyder måske mærkeligt, men skraldet er i sandhed arkæologerne guld, fordi det er i affaldet, vi får oplysninger om den daglige økonomi og dagligdagen på landet dengang, fortæller Hugo Hvid Sørensen.

Det, arkæologerne har fundet indtil videre, vurderes til at være et lille hjørne af en større by, og det er med al sandsynlighed forgængeren for det nuværende Flinterup. Udgravningen fortsætter dog ikke yderligere på nuværende tidspunkt.

- Vi, hos Museum Vestsjælland, arbejder nu på at sikre og dokumentere disse fund Derefter ser vi ingen hindring for, at projektet med at fritlægge Bækken kan fortsætte. Vi håber faktisk at være færdige allerede ved udgangen af næste uge, siger Hugo Hvid Sørensen.

- Herefter skal alle fund og prøver til analyse, så det er først om et år, vi rent faktisk ved, hvor signifikant et fund det er, og hvad det reelt er, vi har fundet, tilføjer han afslutningsvis.

Del