Antallet af visiterede hjemmehjælpstimer stiger

Antallet af visiterede hjemmehjælpstimer stiger Foto: FOA

Af Jens Nielsen

Ny opgørelse afslører store kommunale forskelle i udviklingen af antallet af visiterede hjemmehjælpstimer. I flere kommuner i Region Sjælland falder tallet, trods en stigning i antallet af ældre. I Kalundborg Kommune er udviklingen dog modsat, her stiger antallet af visiterede hjemmehjælpstimer.

Det gør alverden til forskel, hvor du bor i Region Sjælland, hvis du er over 65 år og vil visiteres til hjemmehjælp. Mens befolkningsudviklingen stort set er ens, viser en ny opgørelse fra fagforeningen FOA dramatiske forskelle fra kommune til kommune.

I Køge kommune er antallet af visiterede hjemmehjælpstimer fra 2020-21 faldet med over 10 procent, mens antallet af ældre over 65 er steget med 1.5 procent. I den anden ende af skalaen ligger Vordingborg kommune, som har haft en stigning i visiterede hjemmehjælpstimer på næsten 17 procent i samme periode med den samme udvikling i antal ældre som Køge, skriver FOA i en pressemeddelelse.

I Kalundborg Kommuner der fremgang i antallet af visiterede hjemmehjælpstimer. I 2020 er der brugt 212.888 timer på visiteret hjemmepleje, mens tallet for 2021 er 226.408, en stigning på 13.520 timer, svarende til 6,5%, mens antallet af ældre over 65 år er steget 1,5%.

”Uanset hvad man kan komme op med af gode lokale årsager, så afslører det her en uhyggelig tilfældighed i, hvilken hjælpe den enkelte ældre kan få, alene ud fra, hvor de er så heldige eller uheldige at bo - det dur simpelthen ikke, at den enkelte kommunes økonomi bestemmer hvilken hjælp fru Jensen kan få,” siger Torben Klitmøller Hollmann, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.

På landsplan er antallet af hjemmehjælpstimer visiteret til personer over 65 år er faldet med 3,6 millioner timer siden 2011, men i 2020 og 2021 er der sammenlagt en mindre stigning i hjemmehjælpstimer på 1,8 procent, svarende til befolkningsudviklingen, men altså med store kommunale forskelle.

”Ældreområdet mangler både medarbejdere og økonomi. Vi har brug for at bruge de hænder, vi har, klogere. Vi skal omorganisere ældreområdet, så medarbejderne i højere grad får indflydelse på deres arbejdsdag og sat deres faglighed i spil. Det vil også gøre det mere attraktivt, mindske sygefravær og øge områdets ry og rygte. Og så kommer vi ikke udenom, at området skal tilføres flere midler” fastslår Torben Hollmann.

Del