Anna von Lowzows kronik

Anna von Lowzows kronik

Kommentar til debatten om Anna von Lowzows kronik om detailhandel og kultur i Kalundborg og borgmesterens kommentarer til dette.

Borgmesteren afviser Anna von Lowzows kronik med at hun ikke ved hvad virkeligheden er i Kalundborg. Jeg synes det er en hån mod hende der er født og opvokset i Kalundborg og jævnligt kommer her, men det er en nem måde at affærdige hendes synspunkter på, og de bakkes noget overraskende op af formanden for kultur- og fritidsudvalget, der udtaler at ting tager tid – ja det skal jeg love for!! Det kan godt være at Kalundborg er eller har været en arbejderby, men arbejdere har vel også brug for kultur!

De overvældende mange kommentarer på Facebook og andre steder afspejler dog stor opbakning til hendes synspunkter, selv om de på enkelte områder måske er trukket lige hårdt nok op, men overdrivelse fremmer jo forståelsen.

For mange år siden blev jeg som dengang formand for VisitKalundborg, citeret i avisen for at der ikke skete nok omkring bosætning og byudvikling, og at indbyggertallet var stagnerende hvis ikke direkte faldende. Det fik borgmesteren – der også dengang hed Martin Damm – til at fare i blækhuset og blankt afvise at det var tilfældet og nærmest hånede mig for uvidenhed om forholdene. Det var desværre mig der fik ret.

Hvad er de kolde facts (taget fra kommunens egen hjemmeside): I maj 2012 var indbyggertallet i Kalundborg kommune 48.489 og i maj i år er det 48.493. Der har altså i en periode på 11 år sket en befolkningstilvækst på 3 personer, og da mange studerende mens de læser i byen også har folkeregisteradresse her indtil de er færdig og flytter væk, er der reelt tale om en tilbagegang. Det er en sørgelig bundrekord i Danmark – måske bortset fra en fjern ende af Lolland.

Borgmesterens forklaring dengang og i dag, er at der dør flere end der bliver født. Ja, selvfølgelig gør der det, når vi gennem alle de år har fejlet med at sørge for at få unge familier til at flytte hertil og føde nogle børn.

Der er ligesom nu også i den 11-årige periode kommet mange nye arbejdspladser til, så hvorfor skulle endnu en stor udvidelse af Novo og tilgangen af enkelte nye større virksomheder, nu af sig selv kunne løse alle problemerne.

I kommunens udviklingsstrategi er opstillet en masse fine ord om fremtiden for vores kommune. Der står bl.a. at med en målrettet bosætningsindsats vil Kalundborg Kommune bidrage til, at der er gode kultur- og fritidstilbud, så det er let at falde til. Der står også at man skal udvikle detailhandelen og turismen til gavn for bylivet, da midtbyerne er under pres og butikslivet derfor skal styrkes og tilføres attraktioner. Der mangler desværre handling bag ordene. Der er brugt mange penge på konsulenter der har lavet et hav af rapporter og hvidbøger, der i dag samler støv på kommunens direktionsgang, men hvis anbefalinger kun i ringe grad bliver fulgt.

At kultur og fritid i dag hører under direktøren for teknik og miljø siger vel alt om, hvor lavt man regner det.

Jeg synes det er en god ide at Martin Damm inviterer Anna von Lowzow til byen for en snak om forholdene, ikke for at prøve at overbevise hende om at hun tager fejl, men for at lytte til hendes synspunkter med åbent sind.

Henrik Petersson, Kalundborg.

Del