Anke om byggeri i Kalundborg Midtby.

Læserbrev: Anke om byggeri i Kalundborg Midtby

Enhedslisten Kalundborg har indbragt sagen om salg af ejendomme i Kalundborg Midtby til AP Ejendomme A/S til vurdering i Ankestyrelsen.

Umiddelbart virker det som, at sagen starter med Kommunalbestyrelsens beslutning af den 29. august 2018 vedr. Pkt. 25. "Infrastruktur ved Professionshøjskolen Absalon.” Mødet var lukket. I sagsbehandlingen er der ikke nævnt noget om salg af ejendomme i Kalundborg midtby.

Det efterfølgende møde i Kommunalbestyrelsen der omhandler sagen blev afholdt den 27. maj 2020. Under pkt. 27. salg - fast ejendom - uden offentlig udbud - anmodning til Tilsynet, blev der bl.a. henvist til Kommunalbestyrelsens beslutning af den 29. august 2018 vedr. "Infrastruktur ved Professionshøjskolen Absalon.” Mødet var lukket. Samtidig blev der henvist til temamødet i Kommunalbestyrelsen den 29. januar, ligeledes lukket møde. 

Var det i overensstemmelse med love og regler, at henvise til mødet af 29. august 2018, som et beslutningsgrundlag for mødet den 27. maj 2020, uden at salg af ejendomme i Kalundborg midtby var indeholdt i mødet?

Var det i overensstemmelse med love og regler, at der ikke er referat fra temamødet i Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020, når mødet nævnes som et grundlag for beslutning på kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2020? 

Var det i overensstemmelse med love og regler, at mødet den 27. maj 2020 var lukket, eftersom Kalundborg kommune havde fået tilladelse til at sælge arealer til AP-ejendomme A/S uden offentligt udbud?

Var det i overensstemmelse med love og regler, at tilladelsen fra Ankestyrelsen – Statsservice fremlagt på mødet den 27. maj 2020, hvorAnkestyrelsen meddelte samtykke til salg uden offentligt udbud, ikke var offentlig.

Det efterfølgende møde i Kommunalbestyrelsen der omhandlede sagen, blev afholdt den 28. oktober 2020 og behandlet under pkt. 21. Beslutning - Rammeaftale omkring partnerskab for Midtbyen. Mødet var lukket.

Var det i overensstemmelse med love og regler, at mødet den 28. oktober 2020 var lukket, eftersom kommunen havde fået en tilladelse til at sælge arealer til AP-ejendomme A/S uden offentligt udbud?

På Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2020 under pkt. 4., blev det besluttet at nedsætte en politisk styregruppe. Citat fra sagsfremstillingen: ”For at sikre projektets realisering foreslås det, at der etableres såvel en politisk som administrativ organisering, der kan understøtte og sikre projektets fremdrift.”

Er det i overensstemmelse med love og regler, at der ikke aflægges et referat som er offentlig tilgængelig fra styregruppens møder?

Niels Erik Danielsen, Kommunalbestyrelsesmedlem Enhedslisten.

Del