Ambitioner om at sætte gang i kulturen

Et sangkraftcenter, der har ambitioner om at sætte gang i kulturen i kommunen.

Ambitioner om at sætte gang i kulturen
Onsdag aften fik Kalundborg et helt nyt sangkraftcenter.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Onsdag aften fik Kalundborg et helt nyt sangkraftcenter. Et sangkraftcenter, der er en selvejende institution, som har ambitioner om at sætte gang i kulturen i kommunen, herunder arbejde for sangens udbredelse i alle grene af samfundet.

”Vi er en del af Sangkraft 25’ netværket, og har ambitioner om at sætte gang i kulturen i kommunen. Mange tak til alle jer der bakket op. Både fra kommunen, Musisk Skole, kirkerne, foreningerne og erhvervslivet. Vi har nu fået en fornem bestyrelse som jeg glæder mig over at kunne præsentere,” fortæller Teresemarie Lisiux, der er projektleder på sangprojektet.

I 2011 blev der oprettet ni såkaldte sangkraftcentre i Danmark. Det er alle velfungerende fællesskaber, som skaber liv og kultur i de områder, hvor de hører hjemme. Nu skal der være flere af disse sangkraftcentre, og der er givet 17 mio. kr. til formålet. Fordi sangkraftcentrene har været så stor en succes, udvider man nu til 25 sangkraftcentre, og her kommer Kalundborg altså ind i billedet. De 17 mio. kr. kommer i øvrigt fra Den Obelske familiefond, der har givet 5 mio. kr., Ole Kirks Fond, der også har givet 5 mio. kr. og endelig har staten givet 7 mio. kr.

Den nye bestyrelse i Sangkraftværket ser således ud:

 • Jimmy Posborg, pensionist og foreningsmand.
 • Berit Paludan, Lærer Buerup Skole, sanger og tidligere musikskoleleder.
 • Maja Lisa Engelhardt, billedkunstner
 • Per Johanneson, sanger og tidligere musikskoleleder
 • Per Junge, ejer og direktør hos Electricom
 • Henrik Petterson, ejendomsmægler, tidligere formand for Vores Kalundborg
 • Mette Hvid Brockmann, tidligere teaterchef

Advisory Board:

 • Peter Abildgaard Andersen, tidligere rektor Kalundborg Gymnasium
 • Hans Munk, medlem af Kommunalbestyrelsen og formand for Kultur og Fritidsudvalget
 • Rene Tholander, skoleleder Kalundborg Friskole
 • Søren Vind, børnekulturkonsulent
 • Stig Nielsen, advokat

”Nu skal vi have gang i netværket, og få sat en masse projekter i gang,” slutter  Teresemarie Lisiux.

Del