Alvorligt fald på velfærdsuddannelserne

Faldet er på 17 procent, hvor særligt velfærdsuddannelserne trækker færre ansøgere.

Alvorligt fald på velfærdsuddannelserne Der er et stort fald i det samlede antal ansøgere på Absalons uddannelser. Arkivfoto.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Der er et stort fald i det samlede antal ansøgere på Absalons uddannelser. Faldet er på 17 procent, hvor særligt velfærdsuddannelserne trækker færre ansøgere. Det er meget, meget alvorligt og bekymrende, mener rektor Camilla Wang, da der er stor mangel på sygeplejersker, pædagoger og lærere i hele Region Sjælland.

Igen i år falder antallet af ansøgere til velfærdsuddannelserne sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver. Søgningen til sygeplejerskeuddannelsen er faldet med 28 procent, til pædagoguddannelsen er søgningen faldet på 21 procent, socialrådgiver er faldet på 17 procent, og endelig er faldet på læreruddannelsen på 10 procent. Ifølge rektor Camilla Wang, er situationen meget alvorligt og bekymrende:

“Allerede nu mærker vi helt konkret i Region Sjælland den store mangel på sygeplejersker, men også på lærere og pædagoger. Det er en udvikling, der skal rettes op på, da det ellers vil have store negative konsekvenser for den velfærd, vi som borgere i regionen oplever. Lige fra behandling på sygehusene til hjælp og omsorg i ældreplejen i kommunerne. Problemet har været forudset i et stykke tid, og der kommer ikke til at løse sig selv,” siger Camilla Wang.

En analyse udarbejdet af DAMVAD for Danske Professionshøjskoler sidste år viste, at der vil mangle samlet ca. 7.000 sygeplejersker, lærere, pædagoger og socialrådgivere i Region Sjælland i 2030:

Ramt af en perfekt storm

“Vi er desværre ramt af en perfekt storm i regionen. Antallet af ældre og børn stiger samtidig med, at antallet af unge falder. Der er altså flere og flere, der har brug for pasning, omsorg og gode rammer for udvikling og læring, mens der bliver færre og færre af de unge, der gerne skulle uddanne sig til de vigtige opgaver. Vi har råbt vagt i gevær om dette i lang tid, og med årets katastrofetal, bør det stå klart for alle, at der skal handles hurtigt,” siger rektor Camilla Wang.

Det samme dystre billede går igen på de andre professionshøjskoler i Danmark: “Det vidner om, at en ond spiral er i gang. Det er ikke et problem, som kan løses ét sted. Det kræver tæt samarbejde på tværs af regioner, kommuner, skoler og uddannelser, men det kræver også politisk opmærksomhed og handling på nationalt niveau,” slutter Camilla Wang.

I Kalundborg ser det noget anderledes ud på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi, hvor man opretholder sidste års rekordstore antal ansøgere, mens diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi mere end fordobler antallet af ansøgere.

Den 28. juli får alle, der har søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark, svar på, om de er optaget. Herefter er det muligt at søge optagelse på uddannelser med ledige pladser, som blandt andet vil fremgå af Absalons hjemmeside.

Del