Alternativer til Tissøvand.

Læserbrev: Alternativer til Tissøvand

Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening har i årevis peget på de negative effekter af den massive vandindvinding i Tissø. Der er dog alternativer til brug af overfladevand fra Tissøvand. Først kunne industrien og Kalundborg kommune leve op til egne grønne ambitioner.

Novo Nordisk burde leve op til betegnelsen verdens mest bæredygtige virksomhed. Men der er også andre muligheder fx brug af grundvand, behovet for vand er dog så omfattende, at det ikke kan dække virksomhedernes store vandbehov.

Genbrug af vand er også en mulighed. Fx har Carlsberg meldt ud, at deres bryggeri i Fredericia opfører et vandrensningsanlæg, hvor de regner med at kunne halvere vandforbruget. Det bør undersøges om den industrielle Symbiose i Kalundborg, kan bruges til fx udnyttelse af spildevand fra industrivirksomheder.

Det må også undersøges om der er muligheder i opsamling af regnvand. I Kalundborg findes også et antal regnvandsbassiner, hvor vand kan opsamles. Af saltning af havvand er også en mulighed, som bl.a. bruges på Sejerø. Det vil også give en større forsyningssikkerhed.

Selvom der er meget vand i Tissø, så giver klimaændringerne en risiko for, at der kan mangle vand i fremtiden. Det er en kommunal opgave at skaffe vand til industrien, men Kalundborg kommune skal samtidig beskytte naturen og det gør de ikke ved at tillade brug af så store mængder overfladevand fra Tissø. Hvis industrien skal bidrage, så havde Novo Nordisk, sidste år et overskud på 40 mia. kr. Så mon der ikke er råd til at sikre en god økologisk tilstand i Halleby å-systemet og Tissø.

Med venlig hilsen

Niels Erik Danielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem

Del