Alt det vi kan og lykkes med sammen

1. maj talen var lagt i hænderne på formanden for Socialdemokratiet RRO, Anja Wuust, som bl.a. talte om alt det vi kan og lykkes med sammen.

Alt det vi kan og lykkes med sammen
Anja Wuust, formand for Socialdemokratiet RRO, talte til 1. maj arrangementet hos 3F på Nytorv i Kalundborg. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Traditionen tro havde 3F Kalundborg inviteret til ’1. maj på taget’ med musik, taler og kaffe.

Selv om arbejdsløsheden er historisk lav så er der stadigvæk noget at kæmpe for mener formand for 3F Kalundborg, Flemming Lassen.

”Nu starter der jo nogle andre opgaver, bl.a. rekruttering og de mange som kommer fra udlandet som skal have et job, der bliver der en kontrolopgave for os at sikre, at de får nogle ordentlige arbejdsforhold og vilkår,” fortæller han.

1. maj talen var lagt i hænderne på formanden for Socialdemokratiet RRO, Anja Wuust, som bl.a. talte om alt det vi kan og lykkes med sammen.

”Der er meget som er lykkes, fordi værdier som solidaritet og sammenhold har været i fokus, men det betyder ikke, der ikke er noget at tage fat på fremadrettet i forhold til overenskomster, ufrivillig ledighed, løn, ligestilling og meget andet. Tak til jer der kæmper for forbedrede arbejdsvilkår til mange mennesker hver dag, det har stor betydning ude i familierne. Så er der alle jer, der hver dag står op og går på arbejde, er væk fra jeres familier, imens I knokler dag ud og dag ind. I er med til at holde DK i gang. I har fortjent ordentlige forhold og arbejdsvilkår, så ikke I er helt nedslidte fysisk eller psykisk, når I går på pension,” sagde Anja Wuust bl.a. i sin tale til de fremmødte til 1. maj på taget.

Positiv udvikling i Kalundborg kommune

”Jeg konstaterer en positiv udvikling i Kalundborg kommune. Der er kommet flere uddannelser til byen, nye virksomheder og en spændende byudvikling ser dagens lys. Det er glædeligt! Det er med til at skabe liv og udvikling, så vi hele tiden er i bevægelse. Det skylder vi vores efterkommere!

Så er der alle jer frivillige rundt om i byerne og i foreningslivet, der prioriterer at bruge jeres fritid på lokal udvikling, sport, spejder, kreative fag og mange andre aktiviteter til gavn for børn, unge og fællesskabet generelt! Det skaber liv, glæde, sundhed, sammenhold og værdi i byerne og ude i lokalsamfundene. Det er ikke uvæsentligt, hvordan vi prioriterer vores tid og plejer fællesskaber på tværs i en tid hvor individualiseringen også hersker,” fortsatte Anja Wuust sin tale.

Talen handlede også om krigen i Ukraine og, at vi snart skal til valg om Forsvarsforbeholdet.

Del