Alle skal have glæde og gavn af udviklingen

Der er behov for nye initiativer og mærkbare forandringer overalt i Region Sjælland, hvis regionen også i fremtiden skal være et attraktivt sted at bo, uddanne sig og arbejde i.

Alle skal have glæde og gavn af udviklingen
Et enigt Regionsråd vedtog Region Sjællands nye udviklingsstrategi med hovedbudskabet - at alle skal have glæde af udviklingen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk 

Da et enigt Regionsråd vedtog Region Sjællands nye udviklingsstrategi, var hovedbudskabet, at alle skal have glæde af udviklingen. Strategien sætter en ambitiøs og bæredygtig retning for regionen de næste 10 år og lægger op til partnerskaber og indsatser, der skal gøre regionen mere grøn, attraktiv og internationalt orienteret. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse onsdag.

Der er behov for nye initiativer og mærkbare forandringer overalt i Region Sjælland, hvis regionen også i fremtiden skal være et attraktivt sted at bo, uddanne sig og arbejde i. Det var der bred enighed om i Regionsrådet, da Region Sjællands nye regionale udviklingsstrategi i går blev vedtaget.

“Med udviklingsstrategien sætter Region Sjælland en ambitiøs retning mod en bæredygtig fremtid, hvor vores mange styrker og udviklingspotentialer skal udnyttes til fulde. Jeg ser en fremtid, hvor Region Sjælland forsat vil blomstre som et attraktivt sted at bo, arbejde og uddanne sig. En region der vil være drevet af en ambition om at give alle borgere mulighed for at leve et sundt, trygt og godt liv, uanset hvor i regionen de bor,” siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Strategien er opdelt i fem temaer

Strategien er opdelt i fem centrale temaer, der blandt andet skal styrke den grønne omstilling, de unges uddannelsesmuligheder og give regionens 850.000 borgere bedre adgang til den kollektive trafik og nye kulturoplevelser. Hvert tema omfatter ambitioner og mål, der skal sikre, at regionens borgere og virksomheder oplever direkte gavn af udviklingen. Et tema i strategien omhandler den kommende Femern Bælt-forbindelse, som forventes at stå klar i 2029. Det betyder, at Region Sjælland får en grænsegeografi, der ligger i hjertet af Europa.

“Femern Bælt-forbindelsen tillader os at drømme stort. Det er en enestående chance for at gøre os til et europæisk knudepunkt for grøn vækst, innovation, udveksling og internationalt samarbejde. Det er derfor afgørende, at vi allerede nu planlægger langsigtet, så vi kan indfri de mange potentialer forbindelsen skaber for hele Region Sjælland,” siger Heino Knudsen.

Bæredygtig udvikling er et andet gennemgående fokus i den nye strategi - det gælder både inden for miljø og klima, men også at Region Sjælland socialt og økonomisk udvikler sig i en bæredygtig retning. Den pointerer vigtigheden af strategiske partnerskaber, fundraising, internationale samarbejder og inddragelse af borgere og samarbejdspartner i udviklingsprocessen.

“Udviklingsstrategien er en invitation til samarbejde på tværs af grænser, sektorer og samfundslag. Det er en strategi for hele geografien Region Sjælland, hvor vi i fællesskab skal trække i samme retning, så Region Sjælland forbliver er en attraktiv, dynamisk og bæredygtig region for både nuværende og fremtidige generationer,” siger Christian Wedell-Neergaard, formand for udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Strategien tager udgangspunkt i Regionsrådet borgerløfter i dets nye strategi ”Region Sjælland – for borgerne” og følges op af konkrete handlingsplaner, der fastlægger regionens bidrag til at skabe udvikling og fremdrift inden for strategiens fem temaer. Region Sjælland ser frem til at få strategien ud at leve og skabe udviklingsindsatser i tæt samarbejde med borgere, virksomheder, kommuner, internationale partnere – ja, alle med interesse i den regionale udvikling, skriver regionen i pressemeddelelsen.

Del