Alle borgere fortjener et godt liv.

Læserbrev:

Alle borgere fortjener et godt liv

....   derfor skal alle borgere have de bedste muligheder.....

Kalundborg Kommune er på mange måder en rigtig god kommune - vi har bla. et blomstrende erhvervsliv. Et blomstrende erhvervsliv har brug for dygtige medarbejdere, så det skal vi så gerne kunne levere.

Men vi har også en del udfordringer - bla. har vi mange borgere på førtidspension og sygedagpenge, hvilket der kan være mange og forskellige årsager til.

Én af årsagerne kan være, at vi har for mange der forlader folkeskolen uden at opnå karakteren 2 i dansk og matematik, hvilket er adgangskravene til de fleste uddannelser - selv om vi faktisk bruger flere penge end gennemsnittet på folkeskolerne. Men bruger vi dem bedst? Eller kan vi faktisk sikre bedre læring for samme penge?

En anden årsag kan være, at vi som kommune ikke prioriterer sundhedsfremme og forebyggelse godt nok. Vi er faktisk den kommune der bruger 3. færrest penge på sundhedsfremme og forebyggelse - og med de sundhedsprofiler som vi desværre også er der et vigtigt indsatsområde her, som vi kan gøre noget ved - hvis vi vil...   og hvis vi finder et flertal i kommunalbestyrelsen, som vil det samme som os.

For mig at se, bør det være nogle af vores allervigtigste prioriteringer - at sørge for, at vores borgere får de bedste muligheder. Ikke for at spare penge på sygedagpenge og førtidspensioner, men fordi det vil give den enkelte borger og familie den bedste livskvalitet.

Derfor skal vi i de kommende år satse væsentligt mere på sundhedsfremme og forebyggelse samt børnenes trivsel i daginstitutioner og skoler.

Kirsten Rask (A)

Medlem af Kommunalbestyrelsen i Kalundborg

Medlem af Regionsrådet i Region Sjælland.

Fakta:                                                       Hele landet index                                  Kalundborg index

Sygedagpenge:                  100                                                                               121,3

Førtidspensioner                100                                                                               166,6

Folkeskoler                         100                                                                               110,3

Del