Aktivt lokalråd har store planer for fremtiden

Lokalrådet planlægger desuden at holde et borgermøde i foråret 2023 om revidering af Udviklingsplanen.

Aktivt lokalråd har store planer for fremtiden
Havnsø. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Havnsø Lokalråd har flere store planer for fremtiden, det kom frem på den netop afholdte generalforsamling.

På Havnsø Lokalråds generalforsamling fortalte formand Kristian Olsen om aktiviteterne i lokalrådet det seneste år. Især, at lokalrådet arbejder videre med at opfylde udviklingsplanen, som ses herunder:

  • at der foreløbig er skaffet fondsstøtte på i alt 700.000 kr. fra Nykredit Fonden, Lokale og Anlægs Fonden samt Nordea Fonden til at finansiere udvidelsen af havneterminalen med et mødelokale, der skal være tilgængeligt for alle. Arkitektstuderende fra Arkitektskolen i Århus vil udarbejde en skitse til ombygningen
  • at lokalrådet arbejder videre sammen med kommunen og Kystdirektoratet om at få tilladelse til opfyldning af Tanghjørnet
  • at der arbejdes med etablering af pop-up butikker på torvet på grus pladsen mellem Havnekontoret og Caféerne
  • at kommunen forventes i 2023 at gennemføre nogle meget tiltrængte trafiksikkerhedstiltag i Havnsø
  • at lokalrådets arbejdsgruppe om Tour de France havde været med til at sikre, at det blev en god dag for Havnsø

Lokalrådet planlægger desuden at holde et borgermøde i foråret 2023 om revidering af Udviklingsplanen.

Kristian Olsen havde efter fem år som formand for lokalrådet valgt at trække sig tilbage. I stedet valgtes Orla Riishede som ny formand. Kristian Olsen fortsætter dog i lokalrådet.

Del