Afslutning af projekt ’Faglært med Fordel’

Noget, der også har tiltrukket sig politisk opmærksomhed med ønsket om, at 30 procent af de unge vælger en erhvervsuddannelse i 2025.

Afslutning af projekt ’Faglært med Fordel’ Projekt Faglært med Fordel blev skudt i gang i 2019.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Der har i flere år været udfordringer for virksomheder med, at skaffe kvalificeret faglært arbejdskraft inden for en lang række håndværk, og udfordringen er ikke blevet mindre igennem årene.

Noget, der også har tiltrukket sig politisk opmærksomhed med ønsket om, at 30 procent af de unge vælger en erhvervsuddannelse i 2025. Det handler om tiltrækning og fastholdelse

Som en del af løsningen blev projektet Faglært med Fordel skudt i gang i 2019 — et projekt med fokus på, at tiltrække og fastholde elever og lærlinge på de såkaldte fordelsuddannelser; de erhvervsuddannelser, hvor der både er gode lærepladsmuligheder og gode jobudsigter.

Projektet er et samarbejde mellem Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (NEG), FGU Nordvestsjælland og Nordvestsjællands HF og VUC, og det er sat i værk med midler fra EUs Socialfond og fra Region Sjælland. Efter 3,5 år nærmer projektet sig nu sin afslutning oven på en række år med stærke resultater inden for følgende fire indsatsområder:

  • Øget synlighed af fordels-/erhvervsuddannelser
  • Øget tilgængelighed til fordels-/erhvervsuddannelser
  • Smidigere adgang til lærepladser
  • Øget trivsel på EUD og et bedre skolemiljø

Tiltrækning eller fastholdelse

Under de fire punkter har Faglært med Fordel afviklet forskellige aktiviteter med tiltrækning eller fastholdelse for øje, hvor målgruppen har været unge på FGU, VUC og NEG samt for jobcentrene og KUI/ UU-vejledningen og FGU rundt omkring i Danmark. For at nævne et par af aktiviteterne: Præsentation af uddannelser, målrettet vejledning og brobygnings- og kombinationsforløb på EUD-området for elever på FGU og VUC, online-undervisning på både FGU og EUD, hjælp til CV og lærepladsmatch, udvikling af et trivselskit, øget bevægelse i undervisningen samt særlig mentorstøtte.

Disse tiltag samt øvrige aktiviteter har skabt genlyd især lokalt, hvor mere end 1.500 unge indtil videre har deltaget i projektet, og næsten 800 af dem er eller har været i gang med en erhvervsuddannelse.

Generelt set har projektet hjulpet unge med at ende på rette hylde — og måske endnu vigtigere, at blive der — og det er sket i et fordelagtigt samarbejde mellem FGU, VUC og NEG, som alle har trukket i samme retning. Det samarbejde har været med til at sprede viden om de mange erhvervsuddannelser, der findes, samt sikre bedre overgange for den enkelte elev, når vedkommende fx begynder på en erhvervsuddannelse.

Når projektet afsluttes i august 2022, vil mange af tiltagene leve videre — fx kombinationsforløb på erhvervsuddannelser for FGU-elever, hvor de kan prøve uddannelsen af, målrettet arbejde med at sikre lærepladser og det rigtige match så tidligt som muligt, mentorstøtte, online undervisningsforløb og et trivselskit til brug i undervisningen.

Del