Affaldstømning: Har vi det rette selskab til opgaven?

"Jeg har set asfaltveje, hvor man kalder det sort is. Det kan godt være, at man i København kalder det sort is, herude kalder vi det bare asfalt. Jeg er ikke sikker på, at vi har det rigtige selskab."

Affaldstømning: Har vi det rette selskab til opgaven?
Kommunalbestyrelsesmedlem tilkendegav sin utilfredshed med affaldstømningen - eller mangel på samme i Kalundborg Kommune i løbet af vinteren under Kommunalbestyrelsesmøde. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Til kommunalbestyrelsesmødet tirsdag aften valgte Martin Schwartzbach (DF) at kommentere affaldstømningen i Kalundborg Kommune – eller mangel på samme i løbet af december 2023 og januar 2024.

Martin Schwartzbach (DF) rejste sig op i begyndelsen af kommunalbestyrelsesmødet tirsdag aften under punktet: Meddelelser, idet han ville tilkendegive sin utilfredshed med affaldstømningen - eller mangel på samme i Kalundborg Kommune i løbet af vinteren.

Ikke sikker på, at kommunen har det rette affaldsfirma

”Den manglende snerydning gav lige pludselig ekstra udfordringer, som har været meget diskuteret i Teknik- og Miljøudvalget. Der er ikke en lokalpolitiker der ikke har fået henvendelser omkring affaldstømning, og det med rette,” sagde han og fortsatte: ”Vi er på ingen måde, i mit parti, stolte af den måde, der er blevet tømt på – ikke tømt på. Jeg har set asfaltveje, hvor man kalder det sort is. Det kan godt være, at man i København kalder det sort is, herude kalder vi det bare asfalt. Jeg er ikke sikker på, at vi har det rigtige selskab, og det må være op til resten af kommunalbestyrelsen at have de tanker om, hvorvidt det kan være rigtigt, at vi har så meget affald liggende rundt omkring, og at det skal ligne sommer-veje, før de kører ud. Det er da godt, at de ikke er hos politi, brandvæsen og Falck, tænk sig hvad det kunne have afstedkomme.”

Skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget

Borgmester Martin Damm (V) var ikke uenig i, at affaldstømning har været et problem i kommunen i løbet af vinteren, men henviste til, at det blev behandlet i Teknik- og miljøudvalget i stedet.

”Jeg har ikke fået nogle mails om affaldstømning, men jeg har fået om mangel på affaldstømning, men dem har jeg så til gengæld fået mange af,” sagde borgmesteren med et smil og sluttede punktet med at sige: ”Jeg tænker, I skal behandle det i Teknik og Miljø på et punkt der.”

Punktet blev herefter lukket.

Del