Affaldsforebyggelse i Kalundborg Kommune

Affaldsforebyggelse i Kalundborg Kommune

Affaldsforebyggelse i Kalundborg Kommune

I Danmark producerer vi i gennemsnit 845 kg husholdningsaffald per dansker. Vi ligger klart i førertrøjen i EU, desværre! Affaldshåndtering består groft sagt af to elementer; forebyggelse af affald og genanvendelse af affald.

På nationalt plan er vi også rekorddårlige til at forebygge affald. Danmarks Naturfredningsforening har i samarbejde med Ålborg universitet udarbejdet en landsdækkende undersøgelse af affaldshåndteringen, og den viser store kommunale forskelle.

Udviklingen skal vendes, så vi producerer mindre skrald og forbruger færre ressourcer. Vores enorme forbrug er et problem for klimaet. Alle former for genbrug er udmærkede, men vi skal fokusere langt mere på at undgå at skabe affald = affaldsforebyggelse. Bortskaffelse af affald kræver også store ressourcer.

Vores to nabolande, Norge og Sverige, er meget længere i forebyggelse af affald, selv om forbruget vokser!
Det er slet ikke nok, at vi bliver bedre til at genanvende eller brænde vores affald. Vi skal forbruge mindre og dermed skabe mindre affald. Her kan kommunerne spille en vigtig rolle. Gå foran og vise vejen.

Og hvordan ser det så ud i Kalundborg kommune sammenlignet med andre kommuner? Her er der ingen førertrøje, men en plads i den bagerste del af feltet.

KK skal inden årets udgang opdatere sin affaldsplan.
Kalundborg har udarbejdet en affaldsplan for perioden 2014-2018. Den skal revideres senest ved udgangen af 2022. Kalundborg Kommune er i gang med at udarbejde DK2020 klimahandleplan. Deadline juni 2023

DN Kalundborg opfordrer Kalundborg Kommune til at kikke på det Danmarkskort, som DN har udarbejdet samt lade sig inspirere af andre kommuners indsatser på området med affaldsforebyggelse. Fx følgende ideer til fri afbenyttelse:

  • Udarbejde strategi for samarbejde med borgere og organisationer der vil bytte, dele, låne, reparere og upcycle
  • Genbrugsstationer som materialecentre – nemmere adgang til indleverede materialer og mulighed for reparation
  • Understøtte lokalt erhvervsliv ift. genbrug af byggematerialer
  • Cirkulært byggeri og renovering
  • Indkøbsstrategi – se på produkters levetid og mulighed for reparation i stedet for ”smid væk”
  • Forebyggelse af madspild og udfasning af engangsservice
  • Reduktion af mængden af husholdningsaffald

Vi venter spændt på revideret affaldsplan og DK2020. Hvornår vil KK være affaldsfri?

DN Kalundborg.

Del