Afbrændingsforbud i hele kommunen

Forbuddet indføres under hensyn til den aktuelle brandfare og ud fra en konkret risikovurdering af de lokale forhold oplyser Vestsjællands Brandvæsen.

Afbrændingsforbud i hele kommunen

Af Jens Nielsen

Der indføres afbrændingsforbud i hele Kalundborg Kommune, og i øvrigt også i Holbæk og Odsherred kommuner, gældende fra i morgen torsdag den 15. juni klokken 09.00, og indtil det ophæves igen.

Forbuddet indføres under hensyn til den aktuelle brandfare og ud fra en konkret risikovurdering af de lokale forhold oplyser Vestsjællands Brandvæsen.

Afbrændingsforbuddet betyder, at det ikke er tilladt:

At bruge kulgrill

Det betyder: Enhver form for brug af grill hvor brændsel har en glødende effekt (såsom kul, træ, briketter eller andet brændsel der kan frembringe gløder), er ikke tilladt, heller ikke på egen/privat grund.

At bruge grill udenfor egen/privat grund med beboelse

At ryge i naturen

Det betyder: Rygning af pibe, cigaretter, cerutter, cigarer, vandpiber og enhver anden form for ved glød, flamme el.lign. antændt rygesubstans på offentlige/fælles grønne områder med græs, planter og anden beplantning, fx græsarealer, boldbaner, parker, vejrabatter mm., eller fx i skove og plantager, på strande, heder, marker og lign., på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv.  (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.

At tænde bål og bruge åben ild udendørs

Det betyder: Enhver form for afbrænding af bål (uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel), herunder også afbrænding i bålfad, samt Skt. Hans-bål, afbrænding af haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lign., og al udendørs brug af ovne, ildsteder, fakler, haveblus, stearinlys og lign., inkl. på og ved søer, og på kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.

At bruge apparater/genstande der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs

Det betyder: Enhver form for brug af ukrudtsbrænder, privat svejsning af tagpap og lign. ved brug af åben flamme, privat udendørs brug af vinkelslibere og andet udstyr, som frembringer gnister eller gløder, udendørs brug af terrassevarmere og lign., udendørs brug af antændere, og udendørs brug af koge- eller varmeapparater, skylanterner o. lign., der fungerer ved brug af brandfarlige væsker eller substanser som sprit, gas, benzin, svovl og lign., er ikke tilladt. Det gælder også på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land).

Overtrædelse af forbuddet kan medføre bødestraf, jf. afbrændingsbekendtgørelsens § 17.

Erhvervsmæssige aktiviteter er tilladt, idet rygning, optænding af bål og brug af ukrudtsbrændere dog følger ovennævnte forbud, oplyser brandvæsenet.

Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld, skriver Vestsjællands Brandvæsen.

Der tilgår særskilt information vedrørende Sankt Hans senest den 19.06.2023.

Del