Ændrer vigepligt i kryds – ’Det kommer til at gå galt’

”Det kommer til at gå galt, det er endnu værre end det vi har i dag, det er hele tiden hovsa løsninger, intet er gennemtænkt, det er ikke noget kommunen kan være stolte af."

Ændrer vigepligt i kryds – ’Det kommer til at gå galt’
Illuustration Kalundborg Kommune

Af Jens Nielsen

Kalundborg Kommune ændrer nu vigepligten i det uheldsramte kryds ved Tømmerup Brugs sådan, at der fremover bliver ubetinget vigepligt på Kåstrupvej/Andaksvej og trafikken kan køre lige igennem på Tømmerupvej/Tømmerup Holmevej. Det kommer til at gå galt, mener beboere i området som ikke er blevet hørt om kommunens beslutning.

Gennem årene er der sket en række færdselsuheld i det trafikerede kryds ved Tømmerup Brugs i Spangsbro. I snart 10 år har en gruppe borgere i området, med Bettina Dahl Eriksen i spidsen, kæmpet for at få ændret forholdene med bl.a. bedre skiltning og fodgængerfelter og tilbage i juni 2021 blev der indkaldt til et borgermøde hvor både vejingeniører, kommunens direktør på det tekniske område og det meste af det daværende Teknik- og Miljøudvalg mødte op. Her blev der lovet, at arbejdet ville blive sat i gang inden for to måneder, men intet er sket siden, før nu hvor Kalundborg Kommune nu kommer med en helt ny løsning som på intet tidspunkt var fremme på borgermødet.

”Det er fuldstændigt til grin, den her løsning har aldrig været meningen, men der er en stor udskiftning af vejingeniører i Kalundborg Kommune og hver gang der kommer nye til så bliver der ændret på planerne og vi hører intet selvom vi står i kø for at få en dialog,” fortæller Bettina Dahl Eriksen, og fortsætter, ”Det kommer til at gå galt, det er endnu værre end det vi har i dag, det er hele tiden hovsa løsninger, intet er gennemtænkt, det er ikke noget kommunen kan være stolte af. Der er intet af det som blev aftalt på borgermødet, som er blevet til noget. Hvis der skete mange ulykker før så bare vent, det kommer til at gå galt.

TV-Kalundborg har spurgt administrationen i Kalundborg Kommune, hvorfor en løsning med ændrede vigepligtsforhold er valgt, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Udvalgsformand har intet hørt

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V), er også lidt forbavset over den valgte løsning og har intet hørt fra administrationen.

”Jeg var selv noget overrasket, jeg så det godt på kommunens hjemmeside ellers er vi i Teknik- og Miljøudvalget ikke blevet informeret, men jeg vil da håbe, at man har hørt borgerne i området," fortæller Jakob Beck Jensen, og fortsætter, "Inden sådan en løsning sættes i gang, skal man selvfølgelig have en dialog med lokalområdet. Når man har afholdt et borgermøde hvor der præsenteres nogle løsninger, så har man fra politisk side også nogle forventninger om, at det er det som administrationen arbejder ud fra så der ikke bare tages nogle nye beslutninger uden at høre borgerne, det er ikke tilfredsstillende."

På Kalundborg Kommunes hjemmeside skrives der: På grund af de meget dårlige oversigtsforhold for køretøjer, der kommer fra Tømmerup Holmevej, ændrer vi vigepligten ved krydset Kåstrupvej/Andaksvej. Vi laver den nye afmærkning ved krydset, så snart vejret tillader det, og vejen er tør.

Del