Læserbrev: Åbent brev til kommunalbestyrelse, socialudvalg mm

Læserbrev: Åbent brev til kommunalbestyrelse, socialudvalg mm

Læserbrev: Åbent brev til kommunalbestyrelse, socialudvalg mm

Hvordan kan i tillade direktionen at lave så drastiske ændringer på aflastningsstedet Kildebo uden så meget som at spørge brugere og pårørende endsige tage emnet op på en måde så man kan blive klar over de menneskelige konsekvenser det får???

Der er udelukkende kommenteret på at det økonomisk er uden konsekvens og at andre kommuner nu vil kunne købe sig ind på det der kaldes “Det ny Kildebo”.

Der er nye regler og retningslinjer i forbindelse med der åbnes op for en ny gruppe børn og unge med socioemotionelle udfordringer.

Det betyder for vores familie med en multihandicappet voksen søn, at vi mister enhver indflydelse på hvornår aflastning kan finde sted, og dermed bliver vi frataget muligheden for at bestemme over egen fritid.

Et rigtigt tydeligt eksempel er at vi f eks den 25 april skal vide, hvad vores behov er i januar 2023 !!! Det er jo helt umuligt at deltage i et almindeligt socialt liv på den måde.

Fremadrettet udsendes der blot en kalender hvori der er sat kryds ved de dage man kan få - man bliver på ingen måde spurgt og at flytte datoer ser håbløst ud. Selv min søns fødselsdag synes de han skal være der!!

Der er lavet så mange regler for hvem der må være under tag med hvem og store begrænsninger for hvornår man kan modtage voksne handicappede.
Så fra at være et sted for aflastning til handicappede, er handicappede nu skubbet til side som en mindre del af stedet.

Det leder mig også frem til - for hvis’ skyld får man aflastning??? Er det for borgeren og den pårørende ??? Eller er det bare der hvor man kan finde plads i deres skema??? Skal aflastning ikke gå efter behov til glæde og hjælp for den handicappede og deres pårørende???

Der er nu regler for alt - bl.a kan nævnes de to grupper ikke må være sammen - der er alderskriteterier (i vores tilfælde helt tåbeligt - han er voksen men sidder fastspændt i stol og kan intet selv - og han elsker samvær med alle aldre), men det har resulteret i man ikke får lov at vælge så meget som en hverdag selv - man bliver udstyret med en færdig kalender der styrer dit liv ni måneder frem.

Fedt - det er den nemmeste måde at undgå et socialt liv - for man kan ikke deltage i noget medmindre man har fået et kryds i kalenderen!!!

Synes godt nok man har glemt at spørge brugerne og borgerne - endnu en forringelse udført af direktionen og godkendt af to udvalg og trukket ned over hovedet på os dagen før påskeferie.

Birgitte Larsen
Rye Byvej 40
Gørlev

Del