Åbent brev til Kalundborg Kommune vedr. færgedrift til Sejerø

Åbent brev til Kalundborg Kommune vedr. færgedrift til Sejerø

Læserbrev: Åbent brev til Kalundborg Kommune vedr. færgedrift til Sejerø

Vi er nødt til at åbne op for Pandoras boks, om vi vil det eller ej. 

Derfor har jeg tidligere rettet henvendelse direkte til både kommunalråd, borgmester  relevante embedsfolk i Kalundborg Kommune og indbudt til frokost dialogmøde på Sejerø, for at møde de ansvarlige beslutningstagere i øjenhøjde, så de kan høre fra beboerne om de udfordringer som de indirekte lægger på vores skuldre. 

De har dog ikke ønsket at imødekomme denne invitation.

Der har dog været dialogmøder, hvor Ø-udvalget har forelagt deres ideer i tæt samarbejde med både landliggere, Udviklingsforum og Beboerforening.

Men set udefra mangler der en vision og en ambitiøs plan for hvordan vi kan gøre Sejerøfærgen attraktiv både som transport men også som den første visuelle og funktionelle times sejlads til Sejerø. 

Fra kommunal side virker det ikke som om der er noget ønske om at få færgens cafeteria til at genopstå til trods for at de har brugt ca. en halv million skattekroner på køkken og maskiner.

Jeg undrer mig i den forbindelse over, at der siden den tidligere forpagters opsigelse, endnu ikke har været slået et jobopslag op om en ny forpagter.

Derudover har forslag om infoskærme, der kan fremme både erhvervsliv, turisme og generel information, betalt af erhvervsdrivende, også fået et pænt nej tak. 

Færgens interiør er desværre også i dårlig stand og udsigterne til at det bliver repareret får vi først vished for efter at færgen vender tilbage fra dok i slutningen af april. 

De sidste par år har Sejerøfærgen oplevet annus horribilis.

Med en markant stigning i aflysninger pga. vejret, personalemøder, forlængede dok ophold, sygdom, påsejlinger osv osv. er vi nødt til at finde en løsning hvis vi ønsker at fortsætte den positive udvikling der er i gang på Sejerø med blandt andet en tocifret investering i havnen og Sejerøhuset som er blevet til virkelighed pga. lokale ildsjæle og velvillige fonde der tror på Sejerø.

Et af kommunens største argumenter er, at der anvendes flere penge pr. borger på Sejerø end noget andet sted i kommunen. 

Lad mig punktere det argument én gang for alle. 

Hvorfor skal vi på Sejerø have dårligere service niveau og færre muligheder end andre steder i kommunen.

Når det er sagt, så lad os dog endelig mødes og få de investeringer, kommune og private laver på Sejerø til at blomstre i stedet for at drukne lokale initiativer og ønsker drukne i bureaukrati og regelsæt.

Embedsværket og de ansvarlige politikere er i gang med at kaste borgerne, lokalt landbrug, erhvervslivet, ja selv deres eget personale “under færgen” når de ikke tager driften af Sejerøfærgen seriøst. 

Hvordan skal vi kunne fortsætte med at drive liberalt erhverv og landbrug hvis vores varer ikke kan komme til øen og landbrugets korn står og rådner?

I er naturligvis ikke forpligtet ud over Jeres evner.

Her er jeg beklageligvis nødt til at pege fingre mod administrationen i Kalundborg Kommune.

Ledelsen virker dysfunktionel og uden indsigt i hvad der foregår og fremstår dilettantisk og uambitiøs. 

Det er hårde ord, men beklageligvis et faktum. 

I har som ledere/direktører et ansvar for at løse de konflikter og problemstillinger der er. 

Det har I endnu ikke været i stand til - Hvad skal der til?

I har forsøgt at ansætte jer ud af problemerne med en ny overfartsleder (der desværre nu har sagt op) en assisterende overfartsleder. Det har endnu ikke lykkedes.

Ledelsen af Sejerøfærgen har også fravalgt en lokal ansøgning med lige så store kvalifikationer som I ansætter efter? Det undrer en del.

Aldrig har Sejerøfærgen haft større personaleudskiftning, som naturligvis er med til at gøre driften ustabil.

I min optik skal I begynde at investere i jeres medarbejdere. Kompetencer er ikke noget man har, men noget vi som mennesker tilegner os. Men det kræver naturligvis troen på det enkelte individ og også her en investering.

Det er personalet, der er Sejerøfærgens største aktiv. 

Personalet virker oprigtigt glade for deres kollegaer og de fortjener også at blive påskønnet for det store arbejde som de hver dag gør for at sikre en ordentlig færgedrift for vores beboere, fritids-øboere, erhvervsdrivende og turister til trods for de udfordringer de står med. 

Hvem har ansvaret?

I har som ledere naturligvis ansvar for personalets trivsel og færgens drift, og det er jer der skal skabe rammerne for en arbejdsplads der fungerer. Og det gør den jo tydeligvis ikke. 

Det virker jo en lille smule paradoksalt at der skal en erhvervspsykolog med til personalemøderne, når det i min optik er ledelsen der har brug for det. 

I mangler tydeligvis de værktøjer der skal til for at drive et funktionelt færgeselskab, både i praksis men også i teori.

Vi kan altid diskutere om kommunal færgedrift skal lægges over til staten, når det nok aldrig bliver attraktivt for en privat aktør at gå ind i en færgedrift, der koster så mange investeringer at få på rette køl.

Det må være op til de folkevalgte politikere at gå den tunge og besværlige gang og søge den løsning.

Slutteligt vil jeg opfordre jer til tage færgedriften og Sejerø seriøst, ellers frygter jeg for øens

blomstrende fremtid. Sejerø er en turistattraktion i Kalundborg Kommune, hvis vi vil løfte opgaven sammen,

Med venlig hilsen

Heinz Irming

Brovej 23

4592 Sejerø

Del