Åbent brev til flertalsgruppen

Åbent brev til flertalsgruppen

Læserbrev: Åbent brev til flertalsgruppen

Åbent brev til Martin Damm, Peter Jacobsen, Gunver Jensen, Hans Munk, Anita Winther og Hanne Olesen

- vedr. cykelsti Viskinge-Svebølle i budgetforslag 2022

Vi ser med stor tilfredshed, at der er fundet 5 mio. kr. til en cykelsti forbindelse mellem Viskinge og Svebølle i jeres budgetforslag - hvilket vi ser som helt enormt positivt, at der nu ses på trafiksikkerheds løsninger i vores lokalområde!

Vi vil dog gøre opmærksom på - og bede jer overveje - et forslag som Svebølle Lokalråd og en række af lokale politisk aktive har arbejdet med, i en længere periode. Det handler om en løsning, der efter vores overbevisning, vil løse mange logistiske udfordringer for især de bløde trafikanter i lokalområdet.

Forslaget handler helt overordnet om, at der laves en tunnel under banen ved Banetoften/Skolevænget, en sti derfra til Viskinge og forbindelse til Frederiksberg samt til det kommende Erhvervsområde.

Vi håber I vil genoverveje jeres beslutning og medtage en nærmere undersøgelse af dette i jeres budgetforslag.

Mange hilsner

Vibeke Riise Andersen og Nikolaj Lykke Vad, Svebølle Lokalråd samt Thomas M. Hiorth

Del