Åbent brev til borgmester og kommunalbestyrelsen

Åbent brev til borgmester og kommunalbestyrelsen

Læserbrev: Kære Martin Damm og byråd

På vegne af de 176 borgere, der på kun 2 uger har skrevet under på at de ønsker at få etableret østvendte motorvejsramper ved Bjergsted samt en cykelsti mellem Bjergsted og Bregninge/Bjergsted Friskole (og listen øges stadig), skal jeg med denne mail på det kraftigste anmode Kalundborg kommune om rettidigt at fremsende høringssvar - ALTSÅ INDEN DEN 17. AUGUST 2023 – på det af Vejdirektoratet den 11. juli udsendte udkast til anlægslov for Kalundborgmotorvejen (https://vejdirektoratet.clients.ubivox.com/x/pN8rLZ8Z6KGJ5kv0xdkJHT_mg8saIfb_f8V_AkpdlZ1M68eZ9vNB1Z6lEyhv26ImbG6okHiBL3D2AprQg3EFABDb0sAIFtOILOWVuQ/)

Dette skyldes at:

Vi ønsker, at Kalundborg kommune tager ”det tavse flertal” OG vi 176 der har skrevet under alvorligt, idet vi alle har en oprigtig bekymring for konsekvenserne, hvis ikke der etableres østvendte ramper ved Bjergsted - samt en gang- & cykelsti til/fra lokalområdets ”livsnerve” – Bregninge/Bjergsted Friskole.

Vi ønsker, at Kalundborg kommune tager det seriøst, at ca. 1/3 af friskolens elever kommer fra ”Jyderupsiden”, og der er en frygt for, at disse elever ved en forringelse af forældrenes adgangsforhold til skolen forsvinder - hvilket vil udgøre en eksistentiel trussel for skolen.

Vi ønsker, at Kalundborg kommune tager især de svage trafikanters sikkerhed alvorligt, og derfor sikrer, at den tunge trafik hurtigst muligt kan komme væk fra kommunevejene og ned på motorvejen, samt tager initiativ til etablering af en gang- & cykelsti mellem Bjergsted og friskolen.

Vi ønsker, at Kalundborg kommune tager miljøet alvorligt, derfor tager den forøgede årlige udledning af anslået 1.200 tons CO-2 ved fraværet af østvendte ramper ved Bjergsted, alvorligt (se vedhæftede bilag).

Vi ønsker, at Kalundborg kommune tager kommunens herværende lokale erhvervslivs ønsker om østvendte ramper lige så alvorligt, som hvis de havde ligget for enden af motorvejen!

Vi ønsker, at Kalundborg kommune tager det markant forøgede slid på det lokale vejnet – og den for kommunens borgere dermed stærkt forøgede udgift til lokale vejomlægninger og -vedligehold alvorligt.

Denne udgift kan reduceres markant, såfremt den tunge trafik reduceres ved etableringen af østvendte ramper ved Bjergsted.

Jeg ønsker at bevare adgangen til den kommende motorvej ved Bjergsted, da den for vores medarbejdere, virksomhedskunder og i det hele taget os der bor her i Alleshave-/Eskebjerg-/Bregningeområdet, sikrer os den korteste adgangsvej til/fra motorvejen.

Med venlig hilsen

Ulrik Lundgaard

Alleshavevej 64, Eskebjerg

Del