Åbent brev til borgmester Martin Damm

Åbent brev til borgmester Martin Damm

Åbent brev til borgmester Martin Damm

Kære Martin Damm

Du har igennem de seneste dage fået kritik for, at du sammen med kommunaldirektøren igennem fire år har holdt mindst 14 lukkede møder med repræsentanter for Novo Nordisk. Det fremgår også, at kommunalbestyrelsen ikke er blevet orienteret om indholdet af disse møder.

 På forsiden af dagens Nordvestnyt afviser du kritikken med følgende begrundelse:

– Det kan slet ikke lade sig gøre. For det første er Novo Nordisk en børsnoteret virksomhed. Derfor er det begrænset, hvad man kan dele med offentligheden fra møderne. For det andet har kommunen brug for at have et lukket rum, hvor vi kan mødes med lokale virksomheder.

Dette udsagn forklarer imidlertid ikke, hvorfor du har behov for at holde møder med Novo Nordisk, der er lukkede i forhold til alle de andre partiers folkevalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Kommunen har brug for et lukket rum. Javel, men er kommunalbestyrelsens møder ikke et lukket rum, når I har punkter med lukket dagsorden? Hvad forhindrer dig i at give de andre partiers repræsentanter i kommunalbestyrelsen en grundig og fyldestgørende orientering i form af dagsorden og referat af møderne med Novo Nordisk?

Som borger i Kalundborg synes jeg, det virker enevældsagtigt, magtfuldkomment, udemokratisk og mistænkeligt, at du udelukker ikke blot offentligheden, men også dine egne folkevalgte kolleger i kommunalbestyrelsen fra åbenhed omkring disse møder.

Marianne Carlsson

Del