Åbent brev til Borgmester Damm.

Læserbrev: Åbent brev til Borgmester Damm og hans flertal i Kommunalbestyrelsen i Kalundborg. 

Kunne det tænkes, at jeg sammen med et stort flertal af borgere i Kalundborg by kunne formå det politiske flertal i kommunalbestyrelsen for en gangs skyld at følge de mange borgeres ønske om helt at aflyse det påtænkte byggeri i Klosterparken og på Klostertorvet. 

Det må da være muligt med de mange modstandere, underskriftsindsamlinger samt høringssvar at bevæge mine politiske kolleger til at genoverveje sagen og ikke kun køre hen over hovederne på et så stort borgerflertal af modstandere af byggerierne. 

Der var vel en mening med at sende lokalplanen til høring hos borgerne, eller var det kun rent skindemokrati? Jeg håber det ikke. 

Kalundborg er en gammel historisk by med grønne åndehuller, hvor borgerne og turisterne kan nyde disse ting som i andre historiske byer uden at skulle køre andre steder hen. 

Endelig begriber jeg ikke, at man virkelig påtænker at sælge så stor en del af Kalundborg by til et privat firma. Det burde ikke være lovligt. 

Hvis man vil have lidt mere liv i den ende af byen, så er der med lidt fantasi  andre muligheder i stedet for med dette projekt at øge biltrafikken på en i forvejen hårdt belastet bydel. 

I mine mange år i politik har jeg aldrig oplevet så stort et engagement af modstand fra borgerne mod et projekt. Prøv nu at være lidt borgervenlig og lyt til de mennesker, som har valgt dig/jer ind i kommunalbestyrelsen. 

Med håb om, at der kan samles flertal for en afvisning af den fremlagte lokalplan. 

Gert Larsen

kommunalbestyrelsesmedlem ”Demokratisk Fællesliste”. 

Del