Åben kommune.

Læserbrev: Åben kommune 

Jeg tror der er mange der har den opfattelse, at processen omkring aftalen med AP Pension og deraf følgende plan om byggeri i Klosterparken har været præget af lukkethed. Samtlige partier i Kommunalbestyrelsen indgik budgetforlig sidste år og var enige om en del hensigtserklæringer. En af disse hensigtserklæringer har overskriften ”Kommunal åbenhed: Kalundborg Kommune er en åben kommune, hvor konstruktiv kritik er velkommen. Vi lærer af vores fejl og bruger erfaringerne til hele tiden at blive bedre.”

Niels Erik Danielsen, kommunalbestyrelsesmedlem Enhedslisten.

Del