99 kandidater skal kæmpe om 27 pladser

99 kandidater skal kæmpe om 27 pladser

Af Jens Nielsen

I alt 99 kandidater på 11 kandidatlister er klar til kommunalvalget 2021 i november måned. De 99 kandidater skal kæmpe om de 27 pladser der er i Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune.

Valgbestyrelsen i Kalundborg Kommune skal godkende kandidatlisterne til det kommende kommunalvalg i november måned, på deres møde d. 1. oktober.

Der er indkommet 11 kandidatlister til KV21. Fristen for indlevering af kandidatlister udløb den 28. september 2021 kl. 12.00.

Der i alt 99 kandidater, der ønsker at stille op til kommunalvalget 2021. Til valget i 2017 var der 94 kandidater.

De 11 kandidatlister kommer fra Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B), Dansk Folkeparti (O), Venstre, Danmarks Liberale Parti (V), Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø), Socialistisk Folkeparti – SF (F), Det Konservative Folkeparti (C), Nye Borgerlige (D), Demokratisk Fællesliste (H), Liberal Alliance (I) og Frihedslisten (Æ).

Sekretariatschefen i kommunens administration indstiller, at Demokratisk Fællesliste er blevet tildelt bogstavbetegnelsen H, mens Frihedslisten tildeles bogstavbetegnelsen Æ.

Efter udløbet af fristerne for seneste indlevering af kandidatlister, skal valgbestyrelsen undersøge, om de rettidigt indleverede kandidatlister er gyldige. Valgbestyrelsen skal endvidere undersøge om kandidaterne på hver enkelt kandidatliste kan godkendes, eller om nogen af kandidaterne skal slettes af kandidatlisterne.

Hvis valgbestyrelsen finder, at en kandidatliste på grund af væsentlige mangler må erklæres ugyldig, eller at en eller flere kandidater skal slettes af kandidatlisten, skal valgbestyrelsen senest lørdagen 45 dage før valgdagen underrette kandidatlistens repræsentant.

Valgbestyrelsen skal også tage stilling til, om der på stemmesedlerne skal anføres en betegnelse for den geografiske lokalitet, hvor de enkelte kandidater har bopæl.

I Kalundborg Kommune har man ved de sidste to kommunalvalg valgt at bopælen anføres i forlængelse af kandidatens navn, såfremt bopæl ønskes påført stemmesedlen.

Der skal også tages stilling til, om kandidaternes navne skal opføres i én eller flere kolonner inden for hvert felt på stemmesedlen til henholdsvis det kommunale og det regionale valg.

Størrelsen på stemmesedlen var ved sidste kommunalvalg i 2017, 85 cm x 15 cm. stor.

Valgbestyrelsen i Kalundborg Kommune består af Martin Damm (V), Peter Jacobsen (O), Hans Munk (B), Gunver Jensen (A) og Niels Erik Danielsen (Ø).

Del