53 vanvidsbilister har mistet deres køretøj

Blandt de beslaglagte køretøjer er tre motorcykler, en lastbil, en knallert og en varevogn

53 vanvidsbilister har mistet deres køretøj Kortet viser fordelingen på de sager, hvor der er sket beslaglæggelse.

Siden de nye regler trådte i kraft, har Midt- og Vestsjællands Politi beslaglagt 53 køretøjer fra vanvidsbilister. Så sent som i går faldt der dom i sag om vanvidsbilisme.

Siden reglerne blev ændret den 31.marts i år, har Midt- og Vestsjællands Politi beslaglagt eller konfiskeret i alt 53 biler fra såkaldte vanvidsbilister, oplyses i en pressemeddelelse.

”Vanvidskørsel er en helt uacceptabel måde at udsætte andre for fare i trafikken. Derfor er det et godt værktøj, som vi har fået. Det giver os mulighed for at tage bilerne fra de bilister, der tror, at færdselsreglerne ikke gælder for dem”, siger vicepolitiinspektør Thomas Tarpgaards fra færdselsafdelingen i Midt- og Vestsjællands Politi.

Når politiet beslaglægger en bil som følge af vanvidskørsel, bliver sagen efterfølgende prøvet ved retten, som så tager stilling til, om bilen skal endeligt konfiskeres.

De 53 sager fordeler sig på 30 sager med for høj promille og 18 sager med for høj hastighed, mens de sidste 5 er sager generelt om fareforvoldelse og hensynsløs kørsel. Blandt sagerne kan nævnes en bilist, der kørte med 202 km/t på motorvej med hastighedsgrænse på 110 km/t, en bilist der kørte 180 på landevej, hvor den højst tilladte hastighed var 80 samt en bilist, der kørte med 110 km/t i en byzone, hvor der højst må køres med 50 km/t. Dertil kommer en bilist, der kørte med en promille, der blev målt til hele 3,61.

Blandt de beslaglagte køretøjer er tre motorcykler, en lastbil, en knallert og en varevogn.  

”De store hovedfærdselsårer står selvfølgeligt for en stor del af sagerne. Men vi har fokus på trafikken i hele politikredsen. Uanset hvor man færdes og hvilket transportmiddel, man benytter, så er målet at alle kan komme sikkert hjem”, siger Thomas Tarpgaard. 

Del