500.000 kr. til at skabe endnu mere liv i Kalundborg

Historisk aftale underskrevet hvor 12 lokale virksomheder støtter op om flere aktiviteter i Kalundborg.

500.000 kr. til at skabe endnu mere liv i Kalundborg
De 12 virksomheder som har underskrevet aftalen om endnu mere markedsføring til Vores Kalundborg er: Sparekassen Sjælland-Fyn, Electricom, Kalundborg, Kalundborg Havn, Global Port, Spanien, NovoZymes, Kalundborg, EL-GIGANTEN, Swärds Guldsmedie, Det Mexicanske Bøfhus, Sjællandske Medier, MENY Kalundborg, Benny Petersen A/S, Multi-Tech, Kalundborg. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

12 lokale virksomheder støtter op om handelsstandsforeningen Vores Kalundborg med næsten 500.000 kr. over de næste tre år. Pengene skal bruges skabe endnu mere liv og aktiviteter i Kalundborg.

En historisk aftale er tirsdag formiddag underskrevet i Kino Den Blå Engel. Her havde handelsstandsforeningen Vores Kalundborg indkaldt til pressemøde hvor de løftede sløret for, at 12 lokale virksomheder har sagt ja til, at støtte Vores Kalundborg med i alt 480.000 kr. over en treårig periode.

”Det er en stor dag i dag, vi har samlet en række virksomheder som fremover bidrager med penge til forstærkningen af markedsføringen og aktivitetsniveauet i Kalundborg. Vi vil gerne ramme mere bredt og tiltrække flere mennesker til Kalundborg. Vi vil gerne have at de mennesker som bor i Kalundborg Kommune, at de også bliver her, og endelig så bliver der bygget rigtigt meget i øjeblikket og det tiltrækker mange mennesker. Vi skulle gerne have dem til at bo her og så er det ingen hemmelighed, at detailhandlen har det rigtigt svært i øjeblikket, derfor har 12 lokale virksomheder, store og mindre, sagt ja til at, at støtte med penge som skal bruges til markedsføring,” fortæller Citychef Svend-Erik Kristensen.

De 12 virksomheder som nu har skrevet under på, at de vil støtte op økonomisk er:

Sparekassen Sjælland-Fyn, Electricom, Kalundborg Havn, Global Port, Spanien, NovoZymes, EL-Giganten, Swärds Guldsmedie, Det Mexicanske Bøfhus, Sjællandske Medier, MENY, Benny Petersen A/S og Multi-Tech Kalundborg.

De 12 virksomheder støtter hver med 20.000 kr. hver det første år og med 10.000 kr. i både år to og tre, i alt 480.000 kr.

De 12 virksomheder samles i et fælles markedsføringsudvalg, hvor formanden for udvalget også får en plads i bestyrelsen for Vores Kalundborg.

”Penge kan bruges til rigtigt mange ting, men formålet er, at det skal være markedsførings forstærkende, det skal være aktivitetsskabende og det skal være imageskabende og så skal vi have integreret midtbyen noget mere med fx Stejlhøj, Havneparken og Nytorv. Vi skal have skabt en rød tråd der løber gennem byen,” fortæller Citychefen.

Blandt de virksomheder som bidrager økonomisk, er NovoZymes, der er en af de store virksomheder i byen.

”I virkeligheden er det noget vi hos NovoZymes har efterspurgt i flere år, at der bliver bygget bro mellem detailhandlen og industrien. Det er fint at vi gør en masse for at få flere medarbejdere, men det er så vigtigt, at det er en aktiv by som vores medarbejdere skal vælge at bosætte sig i, så det er vores mål at samle byen,” fortæller Pernille Hartmann Labusz, som er site management coordinator hos Novozymes.

Og Meny købmand Peter Egebæk håber at byen kan komme til at stå endnu stærkere.

Min forventning er at vi som by kommer til at stå endnu stærkere og personligt synes jeg det kunne være godt at lave nogle få men ekstra store arrangementer som virkeligt sætter Kalundborg på landkortet og jeg håber, at vi i fællesskab kan sætte noget i gang som aldrig er set før i Kalundborg,” fortæller han.

En af de mindre virksomheder som har valgt at støtte det nye samarbejde, er Swärds Guldsmedie.

”Vi sad og kiggede på hvad vi sponserer til byen i forvejen, så på den måde går det lige op, og så kan vi bare se fordelen i det store samarbejde,” fortæller guldsmed Glenn Swärd.

Hvor er kommunen?

Vores Kalundborg håber på, at Kalundborg Kommune også vil bidrage til det gode formål om at få skabt endnu mere liv og aktiviteter i Kalundborg, men de var i første omgang ikke inviteret med til mødet.

”Kalundborg Kommune ønsker jeg selvfølgelig med som en naturlig del af markedsføringsudvalget. Kommunen er altid en væsentlig spiller i sådan et forum. Grunden til, at jeg endnu ikke har henvendt mig til kommunen er, at jeg gerne selv, via de 12 investorer, vil vise hvad økonomi vi har inden henvendelsen,” fortæller Svend-Erik Kristensen, og fortsætter, ”Midler og medlemmer er nu en realitet, hvorfor jeg umiddelbart efter påske retter en henvendelse til Kalundborg Kommune, med tilbuddet om at indtræde i udvalget som investor, med en pose penge. Det vil jo også vise vores kommune som en medspiller, og ikke det modsatte.”

Del