50 nye boliger til Kalundborg

En privat firma vil bygge 50 boliger i nyt boligområde.

50 nye boliger til Kalundborg
En privat firma vil bygge 50 boliger i nyt boligområde i Klostervængets forlængelse, ved Lupinvej i Kalundborg.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På Teknik- og Miljøudvalgets udvalgsmøde på torsdag den 3. marts er der på dagsordenen, at udvalget skal tage stilling til et varmeprojektforslag for 50 boliger og et fælleshus i et nyt boligområde ved Lupinvej i Kalundborg.

En privat firma vil bygge 50 boliger og et fælleshus på i alt 4.100 m² i nyt boligområde i Klostervængets forlængelse, ved Lupinvej i Kalundborg. Teknik- og Miljøudvalget skal blot tage stilling til et projektforslag fra Kalundborg Forsyning A/S om at etablere fjernvarme.

”Det er det sidste stykke jord ved Lupinvej, og så er der efterhånden bygget, hvad der kan bygges i det område. Det er et privat firma, der vil bygge 50 boliger. Lejeboliger i forskellige størrelser, hvilket i høj grad er noget af det, vi har behov for,” siger Jakob Beck Jensen (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Kalundborg har brug for flere boliger

Jakob Beck Jensen er ikke i tvivl om, at flere boliger er en god ide. Det skal sætte gang i boligmassen i Kalundborg således, at man kan tilbyde flere slags boliger til evt. tilflyttere, men også til de lokale borgere.

”Vi skal have noget flow i vores boligmasse i Kalundborg, og det kan her være både unge og ældre, der vælger at bo sådan et sted. Det er også vigtigt i forhold til at tiltrække arbejdskraft til området – at vi har en variation af boliger at byde på. Derfor er det et godt projekt at få i gang,” siger han.

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller i øvrigt til, at varmeprojektforslaget, etablering af fjernvarme til det nye boligområde ved Klostervængets forlængelse, vedtages endeligt. Udvalget skal beslutte dette på torsdagens udvalgsmøde.

Del