50 mødte op til møde om et nyt bynært naturområde

Området der arbejdes med, er 22 hektar stort og ligger nord for Plejecenter Jernholtparken og er placeret mellem Trøjeløkke og Bøgens Kvarter

50 mødte op til møde om et nyt bynært naturområde Omkring 50 borgere var mødt op til informationsmøde om et måske kommende bynært naturområde. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Lions Kalundborg har fået ideen om at etablere et stort bynært naturområde på brakmarken nord for Plejecenter Jernholtparken. Torsdag var der orienteringsmøde om projektet.

Lions og Kvickly har gennem flere år samarbejdet om bl.a. julehjælp til udsatte familier i forbindelse med juletræssalget ved Kvickly, bl.a. sælges juletræer i potter, med tanke for genbrug og bæredygtighed, som efter jul blev plantet ud igen, og det er her fra idéen mht. et bynært naturområde kommer.

Området der arbejdes med, er 22 hektar stort og ligger nord for Plejecenter Jernholtparken og er placeret mellem Trøjeløkke og Bøgens Kvarter.

Torsdag sidst på eftermiddagen havde Lions Kalundborg i samarbejde med Kalundborg Kommune indkaldt til orienteringsmøde ved Brandsbjerg Vandværk, en invitation som omkring 50 personer havde taget imod, hovedsageligt naboer til det område som måske bliver til et bynært naturområde.

”En tanke bliver til handling, det er ligesom et eventyr der bliver til virkelighed, det er derfor vi står her i dag,” startede Flemming Larsen fra Lions Kalundborg og idemanden til projektet, og han fortsatte,

”Lad mig så slå fast med det samme, der skal ikke plantes en massiv skov med meget høje træer.”

Og lige netop høje træer var nok bekymringen for mange af de borgere som var mødt op og som frygtede for deres udsigt.

Det er tanken, at der skal etableres en mosaik af overdrev, skov og enkeltstående træer. Etableringen af træer vil ske med mest mulig hensyntagen til arealets naboer. Plantning af træer vil fortrinsvis foregå ved, at der skaffes fondsmidler og lokale donationer, oplyser Lions Kalundborg.

”Vi tror på at der kan skabes en større biodiversitet i dette fantastiske område, noget alle taler om, der kan såes blomster til glæde for bier og sommerfugle, samtidig får man muligheden for at plukke en flot buket blomster og hvad med nogle bærbuske og frugttræer, det kunne være spændende for børnene,” sagde Flemming Larsen i sin præsentation af det ambitiøse projekt.

I forslaget fra Lions Kalundborg åbnes der også for en mulighed for at bruge området til mountainbike, vandrestier og kælkebakke om vinteren.

Biolog Emil Førby fra Kalundborg Kommune informerede de fremmødte om hvor høje forskellige typer af træer kan blive.

Med til informationsmødet var også chef for Plan, Byg og Miljø i Kalundborg Kommune, Christian Sabber, og han sagde,

”Det som er vigtigt at sige, der er ikke rigtigt noget som er besluttet, hverken hvordan det skal se ud, hvad der skal ske, hvad der skal være. Vi synes det er interessant hvis Lions Kalundborg kan få lokalsamfundet med ind i det her, det er derfor vi støtter op om ideen, det interessante er at finde ud af hvad man kan blive enige om at gøre i det her område, og der er selvfølgelig også en tidsfaktor, det her er jo ikke noget som bliver etableret inden for et år.”

De fremmødte til informationsmødet havde mange spørgsmål og ideer til projektet og Flemming Larsen opfordrede til at skrive tanker og ideer ned på Lions Kalundborgs hjemmeside og så er planen, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe som skal gå mere i dybden med ideerne, ligesom der skal findes en måde at finansiere projektet på.

Del