50 år: Frivillige kræfter var med til at bygge hallen

For 50 år siden var der indvielsesfest med spisning af en speciel Tømmerupplatte til 15 kr. og underholdning ved Dario Campeotto som fik 1.900 kr. i honorar.

50 år: Frivillige kræfter var med til at bygge hallen
Fra venstre, Jens Åge Pedersen, halinspektør Jack Nielsen og Vagn Olsen. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Tømmeruphallen kan nu fejre, at det er 50 år siden den blev indviet. Det bliver markeret ved en reception fredag d. 1. september fra kl. 15-17.30.

Med 1400 mennesker i Tømmerup Sogn var der måske slet ikke behov for en sportshal i området, men det mente stærke lokale kræfter tilbage sidst i 60’erne.

Man gik rundt med hatten i hånden i lokalområdet og fik på den måde solgt ’halbeviser’ for mange penge, samt tilsagn om frivilligt arbejde i forbindelse med byggeriet. Endvidere blev forsamlingshuset solgt og pengene indgik i puljen til den nye hal.

Der måtte flere forhandlinger til med banker, kreditforeninger og kommunen før byggeriet kunne sættes i gang sidst på året i 1971. Der blev bygget i hele 1972 under store besværligheder med fugtigt vejr og pløre på byggepladsen. Den nye hal blev delvist taget i brug i foråret 1973 og officielt indviet den 8. september 1973.

Her var der indvielsesfest med spisning af en speciel Tømmerupplatte til 15 kr. og underholdning ved Dario Campeotto som fik 1.900 kr. i honorar.

Vagn Olsen var dengang med helt fra begyndelsen og sad i bestyrelsen for TGU.

”Jeg kan huske, at kommunen sagde nej til at vi skulle have en hal, så derfor kontaktede vi nu afdøde ejendomsmægler Walther Schou, som stod i spidsen for at skrabe penge sammen til Røsnæshallen, der blev indviet nogle år før Tømmeruphallen. Han havde erfaringen med at etablere en selvejende institution og så gik vi i gang,” fortæller Vagn Olsen, og fortsætter, ”Det var Dansk Protekta som var hovedentreprenør på opgaven, men rigtigt mange hjalp til frivilligt for at spare penge. Landmændene kom med grus på deres vogne og vi hentede selv mursten på Ubberup Teglværk.”

Bygget til

Tømmeruphallen er flere gange blevet udvidet. Efter knapt 10 år blev den lille hal opført og der blev bygget en sidebygning med omklædningsrum og mødelokaler.

Først i 90’erne blev bygningen på norsiden af hallen bygget. Den indeholdt springcenter med springgrav og på førstesalen blev etableret keglebaner.

Efter en brand i februar 2013 blev keglebanerne efterfølgende nedlagt og der blev indrettet en multisal.

Økonomien anstrengt

Der har aldrig været mange penge i den selvejende institution Tømmeruphallen og af de gamle referater kan man flere gange læse, at der mangler penge.

”Vi kom til i 2001 og besluttede at nu måtte der gøres noget. På det tidspunkt var der en gæld på 4 mio. kr. og vi kunne ikke låne penge nogen steder og vi havde bl.a. et varmeanlæg der trængte til en kærlig hånd. I 2008 fik vi et afdragsfrit lån med kommunegaranti, men pengene skal jo betales tilbage så vi var rundt til alle de politiske partier med hatten i hånden for at få kommunen til at betale og det lykkedes så til sidst,” fortæller Jens Åge Pedersen, som var både næstformand og formand i hallens bestyrelse i mange år.

I dag får Tømmeruphallen et driftstilskud fra Kalundborg Kommune som er på omkring det halve af hvad kommunen selv bruger for at drifte deres egne sportshaller. Økonomien er stadigvæk stram men dog væsentligt bedre end tidligere.

50-års dagen markeres fredag d. 1. september fra kl. 15 til 17.30 i Tømmeruphallen hvor lokalhistorisk forening har lavet en udstilling med udklip fra de mange år.

Skulle nogen have lyst til at betænke hallen i denne anledning, ønskes penge til istandsættelse af selskabslokalet. Beløb bedes indsat på hallens MobilePay nr.: 51 25 05 15, står der i indbydelsen.

Del