5 fra Kalundborg Kommune vil i Folketinget

TV-Kalundborg.dk har spurgt ind til, hvad der særligt står deres hjerte nær, og hvilke mærkesager, de kæmper særligt hårdt for.

5 fra Kalundborg Kommune vil i Folketinget
TV-Kalundborg har snakket med de kandidater, som bor i Kalundborg Kommune, der stiller op til Folketingsvalget 2022.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

TV-Kalundborg har snakket med de kandidater, der stiller op til Folketingsvalget 2022, og som bor i Kalundborg Kommune. Vi har spurgt ind til, hvad der særligt står deres hjerte nær, og hvilke mærkesager, de kæmper særligt hårdt for. Ligeledes hvad de særligt vil arbejde for, hvad angår Kalundborg Kommune.

De fem kandidater er John Vind fra Dansk Folkeparti, Malene Grandjean fra Venstre, Helle Laursen Petersen fra Det Konservative Folkeparti, Henriette Ergemann fra Nye Borgerlige samt Tonny Voldby Pedersen fra Nye Borgerlige. De har alle det til fælles, at de bor i Kalundborg Kommune - og alle stiller op til Folketingsvalget 2022.

John Vind er fra Dansk Folkeparti, 49 år og pensionist. Han bor i Kalundborg, og stiller op i Lolland kredsen. John Vind er er tidligere soldat og vagt. Hans mærkesager er bl.a. udsatte borgere og dyrevelfærd. Han vil have sundhedsplatformen fjernet og ældrechecken gjort skattefri.

”Vi skal passe på vores udsatte borgere, handicappede og deres familier, så de ikke kommer i klemme i systemet. De skal have den hjælp, der er behov for. Det skal ikke være en kamp MOD systemet, men MED systemet. Vi skal også passe på vores kæledyr. Jeg mener, at der skal laves et dyrepoliti, da vores kæledyr også har ret til et værdigt liv. Derudover vil jeg gerne have sundhedsplatformen fjernet. Personalet er max presset, og desværre er det nu begyndt at gå ud over patienterne. Inden for psykiatrien sejler det, og det gælder for borgere i alle aldre - helt ned til skolebørn. Ydermere mener jeg, at ældrechecken skal gøres skattefri. Det er det mindste, vi kan gøre for de ældre - det er trods alt dem, der har bygget dette samfund op. De ældre fortjener generelt at kunne bestemme mere over eget liv,” fortæller John Vind, og fortsætter: ”Der bliver flere ældre, unge og udsatte borgere, der har et behov for hjælp. Jeg vil arbejde for, at kommunen får mulighed for, at man kan få lov til, at bruge lidt flere af de penge, som kommunen ligger inde med, og som de ikke må/kan bruge pga. servicerammen,” slutter John Vind. 

Malene Grandjean fra Venstre er 47 år og vicedirektør for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelse. Hun er cand.scient.psyk, og har en Master i ledelse. Malene Grandjean bor i Kalundborg, og stiller op i Holbæk kredsen.

”For mig står frihed for den enkelte og ansvar for fællesskabet øverst på listen. Vi skal selv have mulighed for at tage ansvar i eget liv, træffe beslutninger og eksempelvis at kunne vælge mellem offentlige og private tilbud. Vi skal på nye måder arbejde med at få alle med i fællesskaber. Vi skal også sikre uddannelse tæt på de unge, tæt på virksomhederne. Derfor skal vi fortsat flytte uddannelse ud af landets største byer. Danmark i bedre balance er også en kernesag for mig. Jeg kæmper for øget fokus på Vestsjælland, herunder Kalundborg. Det handler om udbygning af infrastrukturen, så kommunerne i Vestsjælland hænger bedre sammen. Et Danmark i bedre balance handler også om mere lighed i sundhed, for der er lige nu ingen ”balance” i sundhed,” fortæller Malene Grandjean og fortsætter: ”Jeg vil bl.a. arbejde for en udligningsordning i forhold til tildelte regionsmidler således, at der kommer flere midler til bl.a. sundhed i region Sjælland, hvilket også gavner Kalundborg Kommune. Vi er også nødt til at tænke folkeskolen forfra – Der skal langt mere praksislæring og praktikforløb, og denne del af læringsaspektet skal i højere grad anerkendes på lige fod med karakter. Jeg har som kommunalpolitiker været med til at fastholde gode forhold for erhvervsdrivende i Kalundborg Kommune. Hvis vi fastholder en rød regering, kan mulighederne for lokalt at skabe gode forhold for erhvervslivet måske i fremtiden være begrænset,” slutter Malene Grandjean.

Henriette Ergemann fra Nye Borgerlige er 48 år, og har en lederuddannelse fra Dansk Supermarked. Henriette Ergemann har været selvstændig de sidste fire år, og bor i Kalundborg. Hun stiller op i Vordingborg kredsen. Mærkesagerne indbefatter bl.a. at bevare dansk landbrug og give mere frihed til skolerne.

”Derudover også, at flere af danskernes penge kommer tilbage til dem selv, hjælp under inflationen ligesom, at jeg vil arbejde for en værdig behandling af sårbare og handicappede. Hvad angår Kalundborg Kommune vil jeg særligt arbejde for infrastrukturen, forbedre skoler og daginstitutioner, ligesom jeg ønsker mindre bureaukrati i kommunen og netop en værdig behandling af sårbare/ældre/handicappede samt bevarelse og udvikling af landbruget,” fortæller Henriette Ergemann.

Helle Laursen Petersen fra Det Konservative Folkeparti har en baggrund med 25 års erfaring som selvstændig i IT-branchen. Hun har flere bestyrelsesposter og er også en del af Meningsministeriet på DR P4 Sjælland. Hendes største personlige succes er projektet www.delebarn.dk, som blev lanceret i 2008. Helle Laursen Petersen bor i Kalundborg, og stiller op i Kalundborg/Odsherred kredsen.

”Jeg blev i november 2021 valgt ind i Regionsråd Sjælland, og jeg er dybt taknemmelig for den store opbakning, som folketingskandidat. Jeg lover at gøre mig umage for at dække hele Nordvestsjælland, og arbejde for en politik, der er vedkommende for hele området,” siger Helle Laursen Petersen, og fortsætter: ”Jeg har områder som delebørn, skilsmisser, integration, digital transformering, erhvervsliv og iværksætteri, som sine fokusområder. Jeg brænder for den nære velfærd, tryghed (opprioritering af politi og militær), lighed for loven, en simpel offentlig digitalisering alle kan bruge, frihed til at være herre i eget liv (ingen bestemmer, hvem der skal på barsel, gå på bestemte skoler eller sidde i hvilke bestyrelser), en værdig alderdom med frie valg og hensyntagen til, at ikke alle er digitale, et skolesystem med plads til alle og ét fælles IT-system til hospitaler og praktiserende læger i Danmark (væk med Sundhedsplatformen). Mit virke bygger på velforankret teori, bred basisviden, kreativitet, initiativ, vedholdenhed og så har jeg et godt rigtigt humør og en overordentlig høj arbejdsmoral. Jeg brænder for at levere resultater, og kaldes ofte for en arbejdshest og en grævling – grævling, fordi jeg bider til, det knaser.”

Tonny Voldby Pedersen er 49 år og uddannet industrielektriker og teknisk officer. Han bor i Kalundborg, og stiller op i Kalundborg/Odsherred kredsen. For Tonny Voldby Pedersen er det bl.a. vigtigt, at få indført kernekraft i Danmark, at se på udrejsecentrene og at styrke forsvaret.

”Et kernekraftværk kan være klar, når de store vindmølleparker er slidt op om ca. 15 år. En afskaffelse af klimahysteriet, så almindelig sund fornuft igen kan finde indpas i samfundet. Man skal huske på, at Kina forøger sin kulkraft kapacitet hvert 6. uge, svarende til Danmarks fulde forbrug. Et udrejsecenter skal kun have to udgange. Billund og Kastrup. Vi må opsige de konventioner, der er nødvendige for, at det kan lade sig gøre. Forsvaret skal styrkes, og vi skal have flere militære enheder på Sjælland (blandt andet jordbaseret luftforsvar). Vi skal have gennemgået, hvilke virkemidler forsvaret skal bruge i fremtiden, og udruste og uddanne efter dette. Ukraine krigen har ændret på, hvordan krig udkæmpes,” siger han.

Hvad angår Kalundborg Kommune vil Tonny Voldby Pedersen særligt kæmpe for motorvej, ingen ny jernbane samt en Kattegatforbindelse, dog ikke hvor som helst: ”Vi skal have en ordentlig afslutning af den kommende motorvej, så trafikken kan ledes til og fra på en fornuftig og smidig måde, og vi skal have en omfartsvej mellem motorvejen og Rute 23, og ingen ny jernbane op over Vestsjælland. Derudover skal kattegatforbindelsen gå i havet syd for Asnæsværket, syd om Asnæs og Samsø mod Jylland. Hvor Jyderne skal have den, vil jeg ikke blande mig i, men vil lytte til, hvad de selv ønsker,” siger han.

Ydermere ønsker Tonny Voldby Pedersen, at arbejde for en bedre akut sygehus betjening samt styrkelse af det nære miljø, her nævner han mere statsskov.

Del