400.000 kr. til projekt på Sejerø

Projekt på Sejerø er et af de projekter, som Landdistriktspuljen har valgt at støtte i år.

400.000 kr. til projekt på Sejerø
Midlerne gives i støtte til projekter, der kan skabe udvikling og gode levevilkår i både landdistrikterne og på småøerne. Blandt andet har Støtteforening for Øernes Højskole Sejerø modtaget besked om støtte. Modelfoto.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

9,8 millioner fra Landdistriktspuljen er på vej til projekter på Sjælland og omkringliggende øer, bl.a. lander der en positiv besked i indbakken på Sejerø.

Midlerne gives i støtte til projekter, der kan skabe udvikling og gode levevilkår i både landdistrikterne og på småøerne. Blandt andet har Støtteforening for Øernes Højskole Sejerø modtaget besked om støtte på ca. 400.000 kr.

Støtteforeningen for Øernes Højskole på Sejerø har fået tilsagn om støtte fra landdistriktspuljen til at gennemføre de sidste energiforbedringer på højskolen. Som del af projektet skal et utæt tag på hovbygningen udskiftes. Højskolen har allerede udført energioptimeringer i form af installation af luft til vand varmepumpe, isolering, opsætning af solceller samt etablering af nyt gulv. Højskolens aktiviteter er for både lokale og turister. Skolen har herudover et samarbejde med CSU i Kalundborg om afholdelse af kurser for personer med hjerneskade. Projektet er bakket op af både den lokale beboerforening og CSU Kalundborg.

Ildsjæle knokler for deres lokalområde

“Der er så meget virkelyst i vores landdistrikter, hvor ildsjæle knokler for at gøre en forskel for deres lokalområde. Derfor er det ikke overraskende, at der har været stor søgning til puljen i år, og jeg er rigtigt glad for, at så mange gode projekter nu kan blive til virkelighed,” siger minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin.

Også formand for Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, Nynne Larsby Friis er glad, og hun er positiv over, at en stor del af projekterne i år har fokus på børn og unge.

”Det er positivt, at en stor del af projekterne i år har fokus på børn og unge, ved at skabe gode oplevelser og læring for fremtidens generationer. Samtidig er det tydeligt, at det at kunne forsamles og mødes fysisk fortsat er vigtigt for den lokale identitet og kultur på tvær af landet. Derfor er jeg også glad for, at der i mange af projekterne tænkes i både tiltrækning og fastholdelse af beboere,” siger hun.

Landdistriktspuljen havde den 17. april 2024 frist for ansøgninger om støtte til projekter. Plan- og Landdistriktsstyrelsen modtog i alt 133 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på i alt 76,4 mio. kr.

 

 

 

Del