4 mio. kr. venter på at blive fordelt

Lidt over 4 mio. kr. skal i år fordeles mellem de projekter, der bedst vurderes at kunne bidrage til liv og vækst i lokalsamfundet.

4 mio. kr. venter på at blive fordelt
I LAG Nordvestsjælland (Lokal Aktionsgruppe) har man længe ventet på, at det nationale ansøgningssystem blev klar. Det er det nu. Her projekter i Kalundborg Kommune 2015-2022.

kontakt@tv-kalundborg.dk

I LAG Nordvestsjælland (Lokal Aktionsgruppe) har man længe ventet på, at det nationale ansøgningssystem blev klar. Nu er det endeligt på plads, og derfor annoncerer den lokale LAG-bestyrelse nu to ansøgningsrunder, så i alt lidt over 4 mio. kr. i år kan blive fordelt mellem de projekter, der bedst vurderes at kunne bidrage til liv og vækst i lokalsamfundet.

LAG har netop annonceret årets første ansøgningsrunde med frist fredag 26. maj. I LAG Nordvestsjælland ser man frem til at uddele penge til projekter, der kan skabe mere liv og vækst lokalt.

”Vi har ventet længe, for allerede i februar blev vores lokale strategi godkendt, men først nu har Plan- og Landdistriktsstyrelsen åbnet for det ansøgningssystem, der skal bruges landet over. Samtidigt har vi kun kort tid til at modtage årets ansøgninger, for styrelsen har sat en stram frist for, hvornår de skal have dem. Det betyder i praksis, at der er ca. 3 måneder i år – fra starten af maj til starten af august – hvor der kan søges om LAG-støtte. Derfor har vi valgt, at den første ansøgningsfrist allerede ligger fredag 26. maj. Når man ikke den, har vi også en ansøgningsfrist lige efter sommerferien, nemlig torsdag 10. august. Så jeg kan kun opfordre til, at man hurtigst muligt søger vejledning hos vores koordinatorer,” siger formand Flemming E. Larsen.

Virksomheder og foreninger kan søge om støtte til projekter

LAG Nordvestsjælland råder i år over 4 mio. kr. til uddeling. Både virksomheder og foreninger kan søge om støtte til projekter, der støtter op om målene i den lokale udviklingsstrategi og rammerne for LAG-ordningen.

Alt dette kan man læse meget mere om inde på foreningens hjemmeside LAG-nvs.dk, hvor der også er link til ansøgningssystemet, diverse vejledninger samt de kriterier, der bliver anvendt, når den lokale LAG-bestyrelse skal udvælge de bedste projekter blandt de modtagne ansøgninger.

LAG står i øvrigt for Lokal Aktionsgruppe, og er en lokal forening, som uddeler EU-midler til støtte for projekter og aktiviteter i landdistrikterne.

Del