35 projekter i Region Sjælland skal skabe bedre muligheder for friluftsliv

Der er især mange af projekterne, der sigter mod at gøre natur og friluftsliv til en større del af børnenes hverdag

35 projekter i Region Sjælland skal skabe bedre muligheder for friluftsliv
Friluftsrådet har givet 3,7 mio. kr. til 35 projekter i Region Sjælland. Foto: Adam Grønne.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Friluftsrådet har givet 3,7 mio. kr. til 35 projekter i Region Sjælland fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Projekterne skal skabe bedre fysiske rammer for friluftsliv, bedre muligheder for vandfriluftsliv og fremme børn og unges friluftsliv. Der i alt givet 22,3 mio. kr. i tilskud til 201 projekter over hele landet.

Friluftsrådet har uddelt 22,3 mio. kr. fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til 201 projekter over hele landet, som skal være med til at skabe bedre muligheder for friluftsliv og øge befolkningens naturforståelse.

Der er især mange af projekterne, der sigter mod at gøre natur og friluftsliv til en større del af børnenes hverdag - enten i skole, dagtilbud eller fritid. Det kan for eksempel være ved at etablere grønne læringsrum, som kan bruges til udeundervisning, læring og fordybelse i naturen.

Friluftsrådets direktør Winni Grosbøll glæder sig over at kunne støtte de mange gode initiativer: "Naturoplevelser og friluftsaktiviteter bør være en del af alle børns hverdag, men det er desværre langt fra tilfældet i dag. Derfor er vi rigtig glade for at kunne støtte så mange gode projekter, der styrker børnenes muligheder for at komme ud i det fri. Naturen kan blandt andet give børn og unge en mental balance og ro, som de kan nyde godt af hele livet," siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

Stærke frivillige kræfter

Over 60 procent af de projekter, der har fået tilskud, er drevet af frivillige foreninger og organisationer.

"Det er fantastisk at se, hvor mange ildsjæle der brænder for at skabe bedre muligheder for friluftsliv og naturoplevelser både til lands og til vands. Lige fra formidlings- og oplevelsesruter, balance- og motorikbaner i naturen, bålhytter, shelterpladser og MTB-ruter til badebroer, saunaer til vinterbadning og så videre," siger Winni Grosbøll.

Friluftsrådet har også lagt vægt på at støtte projekter, hvor der er taget hensyn til at begrænse den miljømæssige belastning. Mange af de støttede projekter har således indtænkt miljømæssigt mere bæredygtige løsninger. Det kan for eksempel være brug af genbrugsmaterialer eller miljøcertificerede og langtidsholdbare materialer, forskellige tiltag for at øge biodiversiteten lokalt eller deleordninger, hvor friluftsudstyr udlånes til en bred målgruppe.

Tre temaer for støttede projekter

Friluftsrådet har støttet projekter inden for følgende tre temaer:

  • Børn og unges friluftsliv: Der er givet tilskud til 92 projekter, der fremmer friluftsliv og naturoplevelser for børn og unge, eller som øger børn og unges naturforståelse gennem aktiviteter og formidling I det fri.
  • Fysiske rammer for friluftsliv: Der er givet tilskud til 60 projekter, der forbedrer de fysiske rammer for befolkningens friluftsliv, så flere kommer ud og oplever naturen.
  • Vandfriluftsliv: Der er givet tilskud til 44 projekter, der understøtter eller igangsætter friluftsaktiviteter I direkte tilknytning til vand – dvs. Ved landets kyster, strande, havne, fjorde, søer og åer. Derudover er der givet tilskud til fem nationale udviklingsprojekter.

Geografisk fordeling af støttede projekter

Der er givet tilskud til projekter i 72 forskellige kommuner.

  • I Region Hovedstaden har 32 projekter fået i alt 2,6 mio. kr. i tilskud.
  • I Region Midtjylland har 54 projekter fået i alt 4,6 mio. kr. i tilskud.
  • I Region Nordjylland har 34 projekter fået i alt 3,4 mio. kr. i tilskud.
  • I Region Sjælland har 35 projekter fået i alt 3,7 mio. kr. i tilskud.
  • I Region Syddanmark har 41 projekter fået i alt 3,8 mio. kr. i tilskud.
  • Derudover har fem nationale projekter samlet set fået 4 mio. kr. i tilskud.

Del